Dynamiczne Krzywe Ciśnienia – NAH

Trafag NAH 8254 – Dynamiczny pomiar ciśnienia

     Wytrzymały przetwornik ciśnienia NAH 8254 do pomiaru bardzo dynamicznych krzywych ciśnienia został stworzony z optymalnego połączenia elementu czujnikowego z technologią cienkowarstwowej powłoki na stali, a także z samodzielnie skonstruowanego przez Trafag układu ASIC.

     W wielu zastosowaniach, zwłaszcza w środowiskach badawczych i kontrolnych, należy rejestrować wysoce dynamiczne krzywe ciśnienia, np. w celu analizy otwierania i zamykania zaworów, śledzenia krzywych ciśnienia wybuchów i podobnych do wybuchu rozkładów ciśnienia lub w celu badania krótkotrwałych szczytów ciśnienia w układach hydraulicznych. Przetworniki dostępne w handlu do zastosowań przemysłowych zazwyczaj nie są w stanie odpowiednio rejestrować takich sygnałów o wysokiej częstotliwości; z powodu niewystarczającej wydajności wewnętrznych układów elektronicznych lub z powodu celowego tłumienia sygnału, dzięki czemu sterownik przetwarzający nie jest przeciążony niepotrzebnymi informacjami. Dlatego na rynku dostępne są specjalne przetworniki ciśnienia, które zostały opracowane specjalnie do zastosowań wymagających dużej szybkości. Przetworniki te posiadają częstotliwości graniczne (patrz ramka) od 5 do 50 kHz i często mają pewne zalety i wady wynikające z zastosowanej technologii czujników.

Technologia piezoelektryczna

     Piezoelektryczna technologia czujników zawsze była najbardziej popularną metodą pomiaru bardzo dynamicznych krzywych ciśnienia. Fizyczna zasada pomiaru, która dostarcza sygnał tylko przy dynamicznych krzywych ciśnienia, ale z bardzo dobrym stosunkiem sygnału do szumu i przy wysokich częstotliwościach, jest z zasady najbardziej odpowiednia. Kolejną zaletą jest wysoka sztywność konstrukcji, która pozwala na bardzo wysokie częstotliwości drgań własnych. Wadą tej technologii są z jednej strony wysokie koszty spowodowane bardzo delikatną i wymagającą produkcją oraz złożoną oceną sygnału (wzmacniacz ładunku), a także podatność na znoszenie od punktu zerowego, które są jednak akceptowane przez wielu użytkowników, często przy braku bardziej odpowiednich alternatyw.

Dynamiczny pomiar porównawczy przetworników o częstotliwościach granicznych od 1-10 kHz różnych producentów w porównaniu do przetworników referencyjnych o częstotliwości 50 kHz (szara linia). Niebieska linia pokazuje pomiar prototypu firmy Trafag z częstotliwością wyłączania 10 kHz.

     Znacznie tańszą alternatywą jest piezorezystancyjna zasada pomiaru, która dopuszcza stosunkowo prostą elektronikę wzmacniacza dzięki bardzo dobremu stosunkowi sygnału do szumu, ale jest gorsza od zasady piezoelektrycznej pod względem dynamiki, a przede wszystkim sztywności dzięki wypełnieniu olejem konstrukcji czujnika. Główną wadą technologii piezorezystancyjnej jest jednak jej podatność na dryft, który występuje zwłaszcza w podwyższonych temperaturach.

Alternatywna technologia cienkowarstwowej powłoki na stali

     Technologia cienkowarstwowej powłoki na stali, bezsprzecznie najlepsza pod względem dryftu, również dopuszcza wysokie częstotliwości, ale ma bardzo niski stosunek sygnału do szumu w porównaniu z pozostałymi dwiema technologiami. Zwłaszcza w przypadku analizy sygnałów o wysokiej dynamice, nakłada to tak wysokie wymagania na elektronikę pomiarową przetwornika, że większość producentów szybkich przetworników ciśnienia przestawia się na jedną z dwóch pozostałych technologii czujników. Trafag, jeden z pionierów z około 35-letnim doświadczeniem w rozwoju i perfekcjonowaniu technologii cienkowarstwowej powłoki na stali, podchodzi do tej kwestii inaczej: Za pomocą opracowanego przez siebie układu scalonego ASIC (ang. application-specific integrated circuit), precyzyjnie dostosowanego do wymagań technologii czujników Trafag z określonymi funkcjami wzmacniacza i filtra, można wyeliminować wady niskiego stosunku sygnału do szumu, a technologia czujników, charakteryzująca się najwyższą wytrzymałością i długotrwałą stabilnością, może być stosowana wszędzie tam, gdzie inni producenci osiągają swoje granice. Dzięki dopasowanemu względem siebie rozwojowi dwóch podstawowych technologii: technologii cienkowarstwowej powłoki na stali elementu czujnikowego oraz ASIC, Trafag może łączyć charakterystykę reakcji szybkiego przetwornika ciśnienia z wytrzymałością przetwornika ciśnienia zbudowanego dla najtrudniejszych środowisk.

Trafag ASIC TX z równoległą, mieszaną strukturą sygnału (po lewej). Drobne struktury chipa są widoczne pod mikroskopem.

Podczas produkcji każdy przetwornik ciśnienia jest indywidualnie kalibrowany zgodnie z bardzo dokładnymi normami ciśnienia. Parametry korekcji linearyzacji, punktu zerowego i korekcji zakresu są zapisywane w układzie scalonym przetwornika, w tym przypadku bezpośrednio w układzie Trafag ASIC. Każdy sygnał wejściowy elementu czujnikowego, na którym w zależności od ciśnienia zmieniają się rozpylane opory cienkowarstwowe i wynikające z tego odkształcenia są odpowiednio korygowane na podstawie parametrów zapisanych w ASIC, a mianowicie liniowości, zerowania i zakresu oraz kompensacji temperatury powyżej lub poniżej 25°C.

Nieograniczone szybkie przetworniki ciśnienia

     Trafag ASIC TX, który łączy ponad 100 000 tranzystorów w „rozmiarach” zaledwie 2×2 mm, składa się z dwóch centralnych elementów: niezwykle wydajnego wzmacniacza analogowego i idealnie dopasowanego do niego wzmacniacza cyfrowego. Sygnał wejściowy elementu czujnikowego jest już korygowany przez wzmacniacz analogowy w 98-99 % i przekazywany bezpośrednio i w czasie rzeczywistym do elektroniki sygnałowej. Część cyfrowa jest potrzebna tylko dla pozostałych 1-2% wartości korekcji, które są następnie dodawane do sygnału wzmacniacza analogowego. Mocną stroną tej koncepcji jest bardzo wysoka prędkość przetwarzania sygnału (poza korekcją części cyfrowej), która jest całkowicie niezależna od częstotliwości próbkowania przetwornic analogowo-cyfrowych (A/D) i cyfrowo analogowych (D/A); tylko nieznacznie ograniczone przez analogową część elektroniki. Dzięki temu przetwornik ciśnienia Trafag jest niezwykle szybki i zwykle jest tłumiony elektronicznie, co sprawia, że nadaje się do danych zastosowań i jest niewrażliwy na zakłócenia (np. zakłócenia elektromagnetyczne EMC). W normalnych zastosowaniach przemysłowych, w których nie ma szczególnych wymagań co do prędkości sygnału, poszukuje się optymalnego kompromisu pomiędzy solidnością i wystarczająco szybką reakcją w celu uzyskania pożądanych wyników pomiarów. Duże prędkości sygnału wymagają zazwyczaj większego okablowania, niezależnie od wybranej zasady działania czujnika, ponieważ należy stosować specjalnie ekranowane kable. Zasadniczo ekranowanie musi być wykonane bardzo starannie, aby uniknąć sprzężenia zwrotnego, które na przykład wpływa na przetwornik pomiarowy i analizator z powodu fal napięcia zasilającego. Z drugiej strony istnieją też zastosowania, w których wymagane jest nawet większe tłumienie sygnału niż w przypadku zwykłego przemysłowego przetwornika ciśnienia; na przykład do wygładzania fal sygnału wysokiej częstotliwości mechanicznych pomp cieczy już w przetworniku, a nie dopiero w sterowniku.

Przetworniki ciśnienia do trudnych zastosowań

Schematyczna budowa ASIC

Konwencjonalna konstrukcja (górna grafika) z w pełni cyfrowym przetwarzaniem sygnału jest ograniczona szybkością przetworników A/D lub D/A. Konstrukcja Trafag (dolny wykres) składa się z dwóch składowych sygnału, przy czym ścieżka główna (około 98 % sygnału) ze wzmocnieniem i korekcją punktu zerowego oraz zakresu jest czysto analogowa i dlatego bardzo szybka. Tylko sygnał korekcyjny (temperatura i nieliniowość) jest stosunkowo powolny. Ponieważ jednak zmiany temperatury mają również stałe czasowe w zakresie minutowym, udział ten nie jest krytyczny w stosunku do czasu. W tej części istotna jest tylko korekta nieliniowości, która w przypadku czujników Trafag wynosi zaledwie około 1% sygnału. Tak więc tylko 1% sygnału zależy od prędkości przetworników.

     W oparciu o sprawdzony przetwornik przemysłowy NAH 8254 w miniaturowej wielkości o rozmiarze klucza 19, firma Trafag oferuje specjalne wersje, w których można wybrać żądaną częstotliwość graniczną spośród różnych stopni, od ponad 20 kHz (odpowiada to 90% czasowi narastania 18 μs, 10…90% ciśnienia nominalnego) dla wysoce dynamicznych pomiarów ciśnienia do 11 Hz w celu maksymalnego wygładzenia sygnału. Zarówno cienkowarstwowa powłoka na stalowym elemencie czujnikowym, jak i podstawowa konstrukcja przetwornika sprawdziły się w ekstremalnych warunkach (drgania, wstrząsy, zmiany temperatury, szczyty wysokiego ciśnienia itp.) w trudnym środowisku maszyn budowlanych i leśnych oraz gwarantują wytrzymałość i niezawodność, niespotykaną w środowisku pomiarowym i testowym.

Reakcja przetwornika ciśnienia NAH 20 kHz w porównaniu z przetwornikiem standardowym.

Słowniczek

Częstotliwość graniczna – W przypadku wzmacniaczy, częstotliwość graniczna jest częstotliwością, przy której wzmocnienie pierwotnego sygnału jest o 3 dB niższe od maksymalnego wzmocnienia. Sygnał o wyższej częstotliwości niż częstotliwość graniczna jest nadal zapisywany, ale o wiele mniej dynamicznie i dokładnie.

Częstotliwość próbkowania – Częstotliwość, z jaką cyfrowa jednostka przetwarzania sygnału skanuje i przetwarza ciągły sygnał analogowy. Jeśli częstotliwość próbkowania jest nie więcej niż dwukrotnie wyższa niż najwyższa częstotliwość w oryginalnym sygnale, mogą wystąpić efekty aliasingu, które zniekształcają sygnał (twierdzenie Whittakera-Nyquista-Shannona).

Czas narastania – Czas, który upływa do momentu, gdy poziom sygnału wyjściowego osiągnie określoną wartość, np. 90% wartości skutecznej, po idealnej zmianie poziomu sygnału wejściowego o fali prostokątnej. Przeliczanie czasu narastania (tr = rise time) na częstotliwość graniczną (fg): fg =1 / (2π∙tr/2.2).

Szerokość pasma – Widmo częstotliwości pomiędzy dolną i górną częstotliwością graniczną, zwykle pomiędzy 0 Hz a maksymalną częstotliwością graniczną dla przetworników ciśnienia.

Trafag AG sensors & controls

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. Oprócz szerokiej gamy znormalizowanych, konfigurowalnych produktów, Trafag opracowuje również indywidualne rozwiązania dla klientów OEM. Firma Trafag, założona w1942roku zgłówną siedzibą wSzwajcarii, dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucyjną iserwisową wponad 40krajach na całym świecie. Pozwala to na indywidualne ikompetentne doradztwo dla klientów igwarantuje dostępność najlepszego możliwego serwisu. Wydajne działy rozwoju iprodukcji zapewniają szybkie iniezawodne dostarczanie produktów Trafag, charakteryzujących się najwyższą jakością iprecyzją, oraz błyskawiczne realizowanie żądań klientów.
Szczegółowe informacje – POLTRAF Sp. z o.o.

Badanie Jakości Wody – In-Situ

In-Situ – Urządzenia do pomiarów jakości wody

In-Situ ® Inc. – jesteśmy wiodącym producentem przyrządów do punktowego monitorowania wody. Przeznaczone są do zastosowań w wodach podziemnych i powierzchniowych. Od 1976 r. dostarczamy rynkom monitoringu wody innowacyjne rozwiązania, takie jak smarTROLL™ RDO® Handheld z aplikacją na smartfona do monitorowania środowiska. Chociaż jesteśmy znani z wysokiej dokładności oprzyrządowania do pomiaru ilościowego i jakościowego wody, posiadamy poszerzające się portfolio produktów, a także usług. Między innymi pełną ofertę dla danych decyzyjnych o jakości poprzez łatwą integrację z telemetrią komórkową i opartą na chmurze platformą usług danych HydroVu™.

Nasza rozwijająca się platforma jakości wody została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o maksymalnej niezawodności i minimalnym wysiłku. Wewnętrzne rejestrowanie danych, wydłużony czas pracy baterii, czujniki odporne na dryft, a także aktywne i pasywne systemy przeciwporostowe. To tylko niektóre cechy zapewniające lata wydajności w aplikacjach do wody słodkiej i słonej. W związku z tym oznacza to niższy całkowity koszt posiadania i mniej podróży w teren. Ponadto nasze konfigurowalne, gotowe na dane sondy nie wymagają kosztownych adapterów ani zastrzeżonych protokołów komunikacyjnych. Nasze przyrządy, systemy telemetryczne i platforma usług danych zostały zbudowane w celu łatwej integracji i łatwej obsługi. Z pewnością dostęp do twoich danych nigdy nie był tak łatwy. Nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego projektu, a także aby zaoferować bezpłatne wsparcie techniczne 24/7 i mobilną pomoc w terenie. Z przyjemnością wynajmujemy również nasz sprzęt – w pełni serwisowany, skalibrowany i gotowy do pracy.

AquaTROLL® 600 – Sonda Wieloparametrowa

Konfigurowalna, potężna i przenośna sonda wieloparametrowa odpowiednia do wszystkich aplikacji. Wewnętrzne zasilanie i rejestrowanie danych. Niskie zużycie energii dzięki wymiennym bateriom alkalicznym D z żywotnością ponad 9 miesięcy. Dostępne opcje czujników obejmują zatwierdzone przez EPA czujniki optyczne RDO, pH / ORP, czujniki mętności, przewodnictwa, temperatury i ciśnienia.

 • wentylowany lub niewentylowany pomiar ciśnienia
 • wyświetlacz LCD do wizualnego wskazania ogólnej funkcjonalności sondy
 • aktywny i pasywny system przeciwporostowy
 • średnica poniżej 2 cali
 • bezprzewodowa komunikacja z interfejsem smartfona
 • elastyczne protokoły komunikacyjne (4…20 mA, SDI-12, RS-485)

AquaTROLL® 500 – Sonda Wieloparametrowa

Ta ekonomiczna sonda wieloparametrowa łączy wysoce stabilne czujniki ze zautomatyzowanym bezprzewodowym lub przewodowym rejestrowaniem danych. Używaj tego wytrzymałego urządzenia jako podręcznego urządzenia do kontroli punktowej dzięki naszej aplikacji mobilnej VuSitu lub łatwo podłącz do telemetrii lub systemu kontroli w celu długoterminowego monitorowania.

 • czujniki przystosowane do pracy w wilgotnym środowisku
 • niskie koszty utrzymania
 • wyświetlacz LCD wskazuje aktualny stan pracy
 • automatyczna kompensacja środowiskowa
 • uproszczona kalibracja
 • dostępne wiele czujników z możliwością szybkiej wymiany

AquaTROLL® 400 – Sonda Wieloparametrowa

Kompaktowa i trwała wieloparametrowa sonda procesowa, która stale mierzy 12 parametrów wody w różnych zastosowaniach. Standardowy zestaw sześciu czujników mierzy rzeczywistą i specyficzną przewodność, zasolenie, całkowitą rozpuszczoną substancję stałą, rezystywność, gęstość, rozpuszczony tlen, ORP, pH, temperaturę, poziom wody i ciśnienie wody.

 • odczyty DO automatycznie kompensują zasolenie
 • wszechstronne opcje zasilania i odczyty w czasie rzeczywistym
 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym poprzez kontroler, rejestrator danych lub system telemetrii
 • protokoły komunikacyjne Modbus / RS-485 i SDI-12

 

Szczegółowe informacje – POLTRAF Sp. z o.o.

Przepompownie Ścieków – Automatyka

Przepompownie Ścieków – Automatyka

Jednym z najważniejszych elementów w infrastrukturze wodociągowej są przepompownie ścieków. Ich prawidłowe działanie jest kluczowe przede wszystkim dla bezpieczeństwa sieci oraz użytkowników. Zdalny monitoring i sterowanie pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii. W odpowiedzi na coraz liczniejsze pytania ze strony klientów proponujemy nowoczesne rozwiązanie automatyzacji przepompownie ścieków z wizualizacją w chmurze dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie rozwiązanie jest wygodne i proste dla użytkownika, a brak konieczności zakupu i utrzymania serwera zdecydowanie redukuje koszty instalacji.

 • szafa z tworzywa z podwójnymi drzwiami
 • cokół lub fundament w komplecie
 • przełącznik agregat – sieć
 • lampa sygnalizacji awarii
 • współpraca z sondą hydrostatyczną 4…20 mA
 • algorytm sterowania realizowany sterownikiem PLC
 • współpraca z systemami SCADA poprzez Modbus TCP/IP lub tunel VPN
 • system powiadomień SMS o awariach
 • system monitoringu w chmurze

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją demonstracyjną wizualizacji.

www.automatykamonitoring.pl

login: przepompownia

hasło: demo

Przykładowa wizualizacja przepompowni wraz z wykresami obrazującymi pracę poszczególnych pomp w czasie rzeczywistym.

Widok ekranu obrazującego pracę pomp.

Funkcje systemu

 • monitorowanie parametrów
 • zdalne sterowanie pompami
 • zmiana poziomów załączania/wyłączania
 • archiwizacja parametrów
 • archiwizacja stanów alarmowych
 • wysyłanie SMS-em powiadomień o awariach
 • generowanie raportów csv lub pdf

 

 

Szczegółowe informacje – Rafał KorzecPoltraf Sp. z o.o.

FLS – Sygnalizator Przepływu

FLS Sygnalizator Przepływu Regin

Trwa światowa podróż w kierunku najlepszych rozwiązań pomiarowych.
FLSX to seria elektromechanicznych sygnalizatorów przepływu
stosowanych w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Wśród wielu producentów urządzeń dla HVAC i BMS, jednym z wyróżniających się jest szwedzka firma Regin AB. Firma posiadająca ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie (rok założenia 1947) przede wszystkim w produkcji urządzeń dla systemów nadzoru budynków BMS i HVAC. Od początku istnienia, celem Regin było oferowanie wysokiej jakości rozwiązań, które mogłyby zostać wykorzystane w automatyce budynkowej. Dzięki szeregowi badań laboratoryjnych jak i współpracy z innymi producentami, Regin od lat tworzy urządzenia odznaczające się wyjątkowo wysokim współczynnikiem wydajności i jakości w stosunku do ceny.

FLSX to seria elektromechanicznych sygnalizatorów  przepływu do stosowania w systemach ogrzewania, a także chłodzenia. Idealnie nadaje się jako zabezpieczenie pracy pompy przed suchobiegiem. W zakres urządzeń FLSX wchodzą detektory przeznaczone do wody lub medium o charakterze korozyjnym. Posiadają wbudowany FLS sygnalizator reginprzełącznik bezpieczeństwa z sygnałem alarmowym do informowania o suchobiegu.

Materiał

Sygnalizatory przepływu Regin jest dostępne są w wersji miedzianej (do normalnych mediów) oraz ze stali nierdzewnej AISI 316L (do wody morskiej i medium korozyjnego).

Zastosowanie

Sygnalizatory przystosowane są do instalacji w zakładach przemysłowych:

 • Systemy grzewcze i klimatyzacji
 • Układyy chłodnicze
 • Systemy gaszenia pożaru i przeciw-pożarowe
 • Pompy ciepła
 • Urządzenia do monitorowania oleju
 • Układy smarowania

InstalacjaFLS regin sygnalizator

Sygnalizator przepływu można zainstalować   w pozycji poziomej lub pionowej. Musi być za-montowany daleko od łuków rurowych lub punktów dławiących. Urządzenie należy zamontować tak, aby strzałki odpowiadały kierunkowi przepływu mediów wewnątrz rury.

 

FLS Regin sygnalizator

 

Wyłączny przedstawiciel firmy Regin na Polskę – Poltraf Sp. z o.o.

FPW – Łopatkowy Miernik Przepływu

Łopatkowy Miernik Przepływu FPW

Kompaktowe i proste urządzenie mechaniczne do cieczy nieprzewodzących

comac cal logoKorzenie firmy sięgają 1987 roku, kiedy powstała specjalna grupa w ramach spółdzielni mieszkaniowej zajmująca się rozwojem liczników ciepła dla budynków mieszkalnych. Z czasem grupa przekształciła się w samodzielną firmę. Od tego czasu opracowano i wyprodukowano szeroką gamę systemów pomiarowych i czujników, aby oferować rozwiązania oparte na sprawdzonych metodach pomiarów.

Wewnętrzne centrum rozwoju rozwiązuje najróżniejsze specyficzne problemy i pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających klientów. Dzięki utworzeniu autoryzowanego Centrum Metrologiczno-Kalibracyjnego ComacCal jest w stanie przeprowadzić bardzo szczegółowe testy czujników i mierników przed dostarczeniem ich do klientów z różnych branż. Do głównych odbiorców zaliczyć z pewności można  branże petrochemiczną, przetwórstwa spożywczego, gospodarki wodnej, energetyki, a także górnictwa.

FPW seria 05/10/20miernik łopatkowy FPW

Przepływomierz łopatkowy FPW z kołem łopatkowym opiera się na zasadzie pomiaru mechanicznego. Produkowany jest w trzech wersjach 05, 10, a także 20. Stanowi alternatywne rozwiązanie dla przemysłowych pomiarów cieczy nieprzewodzących elektrycznie, dla których nie można zastosować przepływomierzy indukcyjnych.

Z pewnością jest prostym i niedrogim rozwiązaniem z niewymagającą instalacją.

Czujnik przeznaczony jest do ciągłego pomiaru czystych cieczy bez ciał stałych o prędkościach przepływu 0,3 ÷ 6 m/s (idealnie 1,5 ÷ 3 m/s).

Sam pomiar jest realizowany przez obrót wirnika łopatkowego wyposażonego w igły ze stali nierdzewnej skanowane przez czujnik indukcyjny. Dzięki temu rozwiązaniu bez użycia igieł magnetycznych na kole łopatkowym nie osadzają się drobne cząstki żelaza. Przyczynia się to do długiej żywotności i stabilności parametrów metrologicznych. Prędkość ruchu obrotowego jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu mierzonego medium. Sonda pomiarowa jest umieszczana w orurowaniu na odpowiedniej głębokości i wyposażona w strzałkę wskazującą kierunek przepływu medium.

Wyjście przepływomierza można podłączyć do szerokiej gamy systemów sterowania lub do wyświetlacza.

przepływomierz łoptkowy FPWDostępne są różne łączniki rurowe. Przede wszystkim zaprojektowane tak, aby uprościć instalację bezpośrednio w rurociągu przy użyciu różnych metod połączenia (np. przy użyciu spawania, klejenia itp.). W ofercie znaleźć można złączki z różnych materiałów, takich jak polipropylen, PVC lub stal nierdzewna. Ponadto dostępna jest opaska zaciskowa, którą po wywierceniu otworu w rurociągu, zakłada się bezpośrednio na rurę bez konieczności jej rozcinania i spawania.

 

Różne wykonania:

 • 05 – sygnał impulsowy (bez stałej zmiennej)
 • 10 – impuls, regulowany styk normalnie otwarty
 • 20 – impuls, regulowany styk normalnie otwarty 4…20 mA

czujnik przepływu FPW

Przepływomierz łopatkowy FPW można połączyć z lokalnym wyświetlaczem CC100. Wyróżnia się prostą obsługą. Instalacji dokonuje się przez przykręcenie wyświetlacza do złącza M12x1 (4-pinowego) umieszczonego na jednostce pomiarowej FPW.

Wyświetlacz pokazuje wartość wskazywaną przez wyjście prądowe urządzenia pomiarowego, bezpośrednio w mA lub przez wartość przeliczoną na natężenie przepływu (m³/h) lub prędkość przepływu (m/s). Oprócz złącza wejściowego, jednostkę CC100 wyposażono również w przeznaczone do podłączenia zasilania przyłącze M12x1 (4-pin). Dzięki temu użytkownik ma możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu.

 

Wyłączny przedstawiciel firmy Comac Cal na Polskę – Poltraf Sp. z o.o.

NAT PNP – Presostat Elektroniczny

Elektroniczny dwustykowy presostat NAT PNP 8252

Wytrzymały, kompaktowy i niezawodny presostat z 2 stykami przełączającymi PNP

Szwajcarski Trafag rozszerza ofertę produktów o elektroniczne presostaty w oparciu o sprawdzone miniaturowe przetworniki ciśnienia NAT 8252 z dokładnością 0,5%. Nowe, niezwykle solidne i niezawodne miniaturowe presostaty są bardzo kompaktowym  rozwiązaniem dla niezliczonych zastosowań w trudnych warunkach, takich jak „piki” ciśnienia, wysoka temperatura lub drgania.

czujnik pnp presostatSerce nowych elektronicznych presostatów NAT 8252 to przed wszystkim solidny i nadzwyczaj stabilny czujnik w technologii thin-film-on-steel, który pozostaje dokładny i niezawodny nawet w trudnych wa-runkach, a to ze względu na potrójny zakres prze-ciążenia oraz w pełni spawaną konstrukcję. Elektroniczny układ oparty jest na autorsko zaprojektowanej elektronice ASIC, mikrochipie przeznaczonym do zastosowań, w których zapewnia optymalną kompensację temperaturową i linearyzację pomiaru w szerokim zakresie temperatur medium -40°C do +125°C.

Miniaturowe presostaty NAT 8252 są dostępne z 2 wyjściami przełączającymi (PNP). Maksymalny prąd łączeniowy wynoszący 400 mA łącznie dla obu wyjść jest dopuszczalny w zakresie temperatur od ‑40°C…+85°C. W całym zakresie temperatur -40°C…+125°C maksymalny prąd łączeniowy wynosi łącznie 200 mA dla obu wyjść.PNP trafag przetwornik

Funkcje wyjść obejmują histerezę lub okno z opcją normalnie otwartą lub normalnie zamkniętą. Można również ustawić opóźnienie dla każdego styku. Dla 2-go styku dostępny jest tryb monitorowania „Device Ready”. W tym trybie styk zmienia stan, jeśli urządzenie pomyślnie zakończy fazę uruchamiania. W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy stan zostanie przywrócony do stanu normalnego.

Standardowe przyłącze elektryczne do elektronicznych presostatów według VDMA 24574-1 to wbudowane złącze M12x1. Dostępna jest dokładność 0,5% przy kompensacji temperaturowej i linearyzacji. Miniaturowe elektroniczne presostaty są szybko dostępne w zakresach ciśnienia 0…2,5 do 0…600 bar.

Te opcje przekształcają elektroniczne presostat NAT 8252 w wszechstronne urządzenie do aplikacji takich jak obrabiarki, chłodnictwo, technologie procesowe czy hydraulika.

Sensor Master Interface SMI

Interfejs SMI służy do ustawiania parametrów elektronicznych przełączników ciśnienia, takich jak punkty przełączania, funkcja wyjścia i czas opóźnienia przełączania, jak również do regulacji za-kresu pomiarowego zanurzalnych przetworników ciśnienia. Odczyt danych z urządzenia umożliwia precyzyjne określenie podłączonego urządzenia do pomiaru ciśnienia i sprawdzenie parametrów.

Presostat NAT PNP Trafag

 

Wyłączny przedstawiciel firmy Trafag AG na Polskę – Poltraf Sp. z o.o.