ATEX – Urządzenia w Wykonaniu Ex – cz. 1

Urządzenia Kontrolno-pomiarowe z certyfikatem ATEX

ATEX (od fr. Atmospheres  Explosibles) – dyrektywa Unii Europejskiej

Akt prawny definiujący wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w normach powiązanych z tą dyrektywą, natomiast wymagania, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 2014/34/UE (do 19.04.2016r 94/9/WE) wymaga znakowania CE, więc każdy produkt „ATEXowy”, który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgodności z obowiązkowym udziałem „strony trzeciej” (wybranej jednostki notyfikowanej).

1 – oznaczenie CE
2 – numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
3 – symbol wykonania przeciwwybuchowego
4 – grupa wybuchowościcertyfikat atex
5 – kategoria urządzenia
6 – rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
7 – podgrupa wybuchowości
8 – klasa temperatur

W wielu gałęziach przemysłu, w zakładach pracy czy nawet w pojedynczych aplikacjach często prowadzone są różne procesy technologiczne z użyciem substancji palnych. Mogą to być gazy, ciecze, pyły lub proszki. Z uwagi na łatwopalność mediów, strefy takie są miejscami szczególnie narażonymi na pożary czy wybuchy. Aby minimalizować takie zagrożenia, potrzebne są urządzenia zapewniające bezpieczny przebieg procesów.

Poza procesami technologicznymi częstym przykładem występowania stref zagrożenia wybuchem jest samo magazynowanie lub transport substancji palnych. Paliwa, gazy, olej to tylko nieliczne przykłady mediów stanowiących potencjalne zagrożenie wybuchowe.

W celu podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania tego typu obiektów, oferowane są urządzenia kontrolno pomiarowe z certyfikatem ATEX dopuszczającym dane urządzenie do pracy w strefie zagrożonej.

Przetworniki Ciśnienia Ex

Pierwszą grupą produktów, które oferowane są w wersji standardowej jak też z certyfikatem ATEX to przetworniki ciśnienia. Do czołowych producentów takich urządzeń bez wątpienia można zaliczyć firmy Trafag i STS. W przypadku Trafaga, urządzenia do stref zagrożonych wybuchem oznaczone są symbolem EX przed właściwym symbolem danego urządzenia, np. EXNT 8292. STS stosuje inny sposób oznaczania i dodaje Ex po symbolu urządzenia, np. ATM//Ex.

Przetworniki stosuje się do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy łatwopalnych w obwodach iskro-bezpiecznych. Urządzenia te nie mają styku z łatwopalnymi substancjami całą swoją obudową, a jedynie membraną, która dokonuje pomiarów w rurach lub zbiornikach. Zastosowanie iskrobezpiecznego przetwornika ma na celu zabezpieczenie instalacji przed zapłonem substancji łatwopalnej wywołanego powstawaniem łuku elektrycznego w urządzeniu pomiarowym.

Trafag EXNT 8292

Oparty na technologii czujników cienkowarstwowych firmy Trafag, przetwornik o doskonałej długo-terminowej stabilności oferuje niezawodny i dokładny pomiar ciśnienia w szerokim zakresie temperatur. Indywidualny projekt bezpieczeństwa jest certyfikowany do zastosowań w strefach Ex 0, 1, 2 (gaz), 20, 21, 22 (pył) i górnictwie.

Przetworniki ATM/Ex firmy STS

Przetworniki ciśnienia firmy STS posiadają oznaczenia: ATM/Ex, ATM.ECO/Ex, ATM.1ST/Ex. Posiadają certyfikaty ATEX, oraz certyfikaty morskie,

II 1G Ex ia IIB/IIC T3…T6 (dla gazów),

II 1D Ex ia IIIC IP6x T140°C…T70°C (dla pyłów),

I M1 Ex ia I (dla górnictwa).

Dostępne zakresy pomiarowe: 50 mbar… 2000 bar

Sygnał wyjściowy 4…20mA

Dokładność pomiaru: 0,1%, 0,25% lub 0,5% pełnego zakresu.

Przetworniki ciśnienia firmy STS są zbudowane na bazie czujników piezorezystancyjnych. Znajdują szerokie zastosowania w przemyśle chemicznym czy rafineryjnym oraz gazownictwie.

Sondy Hydrostatyczne

Pomiary poziomów mają zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, przemyśle petrochemicznym, spożywczym oraz wielu innych dziedzinach, w których pomiary czy regulacja i pomiary poziomów stanowią istotny element prze-biegu procesów. Sondy hydrostatyczne, czujniki pływakowe, czujniki optoelektroniczne czy sondy radarowe to urządzenia stosowane w administracji wód gruntowych, w przygotowaniu i zaopatrzeniu w wodę, hydrologii, oraz przy materiałach sypkich czy mediach agresywnych. Sondy wykonywane są również z zastosowaniem technologii pozwalających na stosowanie przy pomiarach mediów łatwopalnych takich jak benzyna czy chemikalia łatwopalne. W przeciwieństwie do przetworników ciśnienia, sondy hydrostatyczne w całości zanurzane są w cieczach mierzonych. Dlatego też oprócz zabezpieczeń przeciw iskrzeniu takie firmy jak Trafag produkują urządzenia w całości spawane co eliminuje konieczność stosowania jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień mogących stanowić potencjalne zagrożenia dla szczelności korpusu.

Trafag EXL 8432

Przykładem bardzo dobrej sondy jest zanurzeniowy przetwornik ciśnienia Trafag EXL8432. Jest to Szwajcarska sonda cechująca się bardzo dobrymi parametrami. Oferuje długoterminową stabilność pomiarów przy optymalnych kosztach zakupu.

Presostaty Trafag

Są to urządzenia typu włącz/wyłącz reagujące na zmianę ciśnienia w instalacji. Wyposażone są w przekaźnik, który otwiera lub zamka obwód wywołując w ten sposób określone działanie.

Występują presostaty mieszkowe, tłokowe (na większe przeciążenia), oraz presostaty mieszkowe do pomiaru różnicy ciśnień.

Presostaty spełniają następujące zabezpieczenia wg ATEX:

II 2 G Ex d e IIC T6 Gb (dla gazów),

II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (dla pyłów),

EN60730-1/ EN60730-2-6: Typ 2.B.H

EN60079-0, EN60079-11 strefa 1 i 2, 21 i 22

Dostępne zakresy pomiarowe:

-0,9…1.5 do 4…40 bar (presostaty mieszkowe)

1…10 do 60…600 bar (presostaty tłokowe)

Sygnał wyjściowy stanowi styk przełączny oznaczany symbolem 91 dla stref Ex lub nr 71 (pozłacany) dla stref Ex ia.

Presostaty w wykonaniu standardowym czyli bez ATEX, dostępne są z certyfikatami morskimi. W konstrukcji presostatu zastosowane są doskonałe, sprawdzone rozwiązania gwarantujące precyzję i nie-zawodność, a także stabilność parametrów w długich okresach użytkowania. Mają możliwość regulacji histerezy i możliwość montażu w każdej pozycji.

Termostaty Trafag

Kolejną grupą produktów do stref zagrożonych wybuchem są urządzenia do pomiaru i kontroli temperatury, stosowane w wielu gałęziach przemysłu oraz w systemach automatyki i pomiarów. Szczególnie rozbudowana jest oferta z zakresu termostatów elektromechanicznych, na którą składają się m.in.: termostaty przylgowe, kapilarowe, kanałowe oraz naścienne.

Podobnie jak presostaty, również termostaty firmy Trafag obok standardowych, występują w wykonaniu dla stref zagrożonych wybuchem (Ex) lub dla obwodów iskrobezpiecznych (Ex ia).

Jednym z najważniejszych parametrów określających termostat jest jego zakres temperatury działania jaki użytkownik ma do dyspozycji. W przypadku termostatów Trafag zakresy te są bardzo duże i wahają się od -30°C…+40°C do +70°C…350°C. Daje to niemal nie ograniczone możliwości zastosowań w najróżniejszych aplikacjach.

Klasycznym przykładem termostatu w wykonaniu Ex może być Industat EXS serii 404 i 414.

Są to wysokiej jakości termostaty przemysłowe Ex firmy Trafag z oddalonym czujnikiem. Tego typu rozwiązanie daje możliwość montażu termostatu w miejscu oddalonym od punktu pomiaru nawet do 5m. Takie rozwiązania stosuje się wszędzie tam, gdzie z uwagi np. na podwyższoną temperaturę otoczenia lub ograniczoną ilość miejsca, nie ma możliwości zamontowania termostatu bezpośrednio w punkcie pomiaru. Urządzenia te mają swoje zastosowania w branży rafineryjnej, przemyśle gazowniczym czy też chemicznym. Producent gwarantuje długookresową stabilność pomiarów, a ich powtarzalność jest na poziomie ±0.5%. Wersja 404 różni się od wersji 414 sposobem regulacji. Industaty 404 mają regulację zewnętrzną, a seria 414 wewnętrzną co stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

 

 

 

ATM.ECO – Przetwornik Ciśnienia do Betonu

Przetwornik Ciśnienia ATM.ECO firmy STS

Niezawodność, zwarta, modułowa konstrukcja to tylko niektóre cechy wyróżniające przetworniki ATM.ECO

sts logoSTS opracowuje, produkuje i dostarcza rozwiązania do pomiaru ciśnienia dla niestandardowych aplikacji i systemów. Poprzez bliskie partnerstwo z klientami i dostawcami, STS jest w stanie wdrożyć w krótkim czasie wymagania Klienta i stworzyć wysokiej jakości produkty. Od 1987 roku STS utrzymuje najwyższe standardy jakości produkcji i rozwoju. Dokładność, niezawodność i trwałość są integralną częścią wszystkich komponentów i czujników. Wraz z swoimi oddziałami w Niemczech, Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii, a także z przedstawicielami handlowymi firmy, STS gwarantuje właściwe wsparcie techniczne, sprzedaż i serwis wszystkich produktów STS na całym świecie.

przetwornik ciśnienia do betonu

Przetwornik do pomp betonu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma STS (Szwajcaria) opracowała i wykonała wytrzymały przetwornik ciśnienia ATM 117144.

W odpowiedzi na problemy związane z pomiarem ciśnienia w instalacjach przesyłających beton w maszynach typu palownice i wiertnice, grupa inżynierów firmy STS zaproponowała przetwornik ATM 117144 w wersji ze specjalnym przyłączem. Konstrukcja przyłącza oparta o długoletnie doświadczenie firmy w produkcji urządzeń pomiarowych według wymagań klientów z uwzględnieniem szczególnie trudnych warunków eksploatacji. Ciśnienie panujące w instalacji to 2-3 bar jednak jak pokazały testy może być ono dużo większe przy starcie pomp podających czynnik – beton – oraz gdy dojdzie do zatoru w instalacji nawet do 60-80BAR. Zatem dwa problemy z którymi musieli zmierzyć się inżynierowie to czynnik który ścierał urządzenia pomiarowe oraz ciśnienie przy starcie pomp oraz nie rzadko występujące zatory w instalacji.

Zaproponowano wzmocniony przetwornik o zakresie pracy 0 – 10 bar który charakteryzuje się ponad przeciętną aż 12 krotną wytrzymałością przeciążeniową do 120bar. Rozwiązało to problemy ze skokiem ciśnienia wywołanym np. zatorem. Opracowane przyłącze wraz ze specjalna powłoką o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie pozwoliło zwiększyć czas pracy przetwornika nawet 2 krotnie w szczególnych przypadkach. Typowe zwiększenie liczby roboczogodzin jest w granicach od 30 do 50 %.

Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z uznaniem klientów i jest stosowane w urządzeniach wielu producentów, oraz użytkowników wiertnic i palownic. Kolejny raz inżynierowie z firmy STS sprostali wymaganiom stawianym przez rynek i klienta. Z pewnością nie małą rolę odegrało doświadczenie zdobyte przy nietypowych projektach.

W niedalekiej przyszłości zaprezentujemy przetworniki które kończą właśnie certyfikację i będą stosowane w modernizacji silników samolotów – to kolejny ciekawy projekt firmy STS i Poltraf Sp. z o.o.

Dzięki tak dużej precyzji i niezawodności, użytkownicy mogą w pełni polegać nawet na długookresowych pomiarach.

Kolejną zaletą, o której trzeba wspomnieć to wyeliminowanie wrażliwości na różne rodzaje mediów. Obudowa ATM.ECO, podobnie jak inne przetworniki ciśnienia rodziny ATM, jest w całości spawana. Dzięki temu, przetworniki nie posiadają żadnych dodatkowych uszczelnień, co w efekcie daje dużą swobodę w rozmieszczaniu ich w agresywnych mediach, takich jak olej napędowy lub benzyna, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Konstrukcja modułowa

modułowa konstrukcja przetworników ciśnienia

Podobnie jak inne produkty STS, ATM.mini rozwijano również na zasadzie modułowości. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy mają zapewnioną maksymalną elastyczność w konfigurowaniu przetworników do swoich potrzeb. Klienci mogą dowolnie wybierać spośród czterech różnych przyłączy procesowych oraz czterech różnych połączeń elektrycznych. Możliwy jest również wybór sygnału wyjściowego pomiędzy sygnałem prądowym (4…20mA), a sygnałem napięciowym (0.5…4.5 V DC). Użytkownicy otrzymują w ten sposób przetwornik ciśnienia, który będzie w pełni zgodny z ich wymaganiami. Możliwe są również (na życzenie) w pełni zindywidualizowane, niestandardowe rozwiązania umożliwiające dopasowanie przetworników do niemalże każdej aplikacji.

 

Poltraf Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor firmy STS na Polskę

Pomiary Gęstości Gazu SF6

Pomiary Gęstości i Detekcja Gazu SF6

SF6 – heksafluorek siarki (fluorek siarki(VI)) nieorganiczny związek chemiczny o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych.  Jest bezbarwny, bez smaku i zapachu, ok. 5 razy cięższy niż powietrze.

Jego własności izolacyjne są około 3 razy lepsze niż powietrza, dobrze gasi  łuk elektryczny, dobrze przewodzi ciepło (około trzykrotnie lepiej niż powietrze), jest niepalny, mało aktywny chemicznie oraz w warunkach normalnych jest nietoksyczny (porównywalny z gazami szlachetnymi, jak np. argon lub hel). Jedynie w podwyższonych temperaturach (powyżej +200°C np. w temperaturze łuku elektrycznego) i przy obecności wilgoci lub tlenu mogą powstawać niewielkie ilości toksycznych substancji, głównie SF4 i SOF2.

Wdychanie heksafluorku siarki  może powodować obrzęk płuc – ponieważ jest on gazem cięższym od powietrza, może zalegać w układzie oddechowym. heksafluorek siarki można „nalać” do naczynia jak wodę i położyć na nim łódeczkę z papieru lub folii aluminiowej. Jest to bardzo widowiskowe, a zarazem bezpieczne doświadczenie, stąd też często prezentowane na różnego rodzaju pokazach chemicznych.

Gaz SF6 do izolacji w wysokich napięciach

Mając na uwadze wyżej wymienione własności, sześciofluorek siarki jest coraz częściej stosowany w hermetycznie zabudowanych rozdzielniach i wyłącznikach średniego i wysokiego napięcia jako gaz izolacyjny. Ponieważ charakteryzuje się on bardzo dużym napięciem przebicia oraz właściwościami gaszącymi łuk elektryczny jest to gaz, który najlepiej spełnia rolę izolatora.

Parametry izolacyjne zależą w głównej mierze od gęstości tego gazu w urządzeniach. Dlatego też każda rozdzielnica zawierająca ten gaz, powinna być wyposażona w czujnik pomiaru gęstości SF6. Innym rozwiązaniem może być ciągły monitoring gęstości tego gazu, dzięki czemu można przewidzieć kiedy jego gęstość spadnie poniżej granicznej wartości.

zależność gęstości od temperatury

 

 

Dużym utrudnieniem w pomiarze gęstości tego gazu jest jedna z jego cech, nieliniowa charakterystyka temperaturowa.

W temperaturze poniżej -40°C sześciofluorek siarki wykrapla się, wówczas stosowana jest mieszanina z dodatkiem azotu N2 lub tetrafluorometanu CF4.  To znaczy, że przy dużych zmianach temperatury otoczenia, objętość gazu zmienia się w sposób, który  uniemożliwia kompensację temperaturową korzystając z tradycyjnych metod.

 

 

Sposoby pomiarów

Jednym z najdokładniejszych sposobów pomiaru gęstości gazu heksafluorku siarki jest wykorzystanie idealnie szczelnej komory referencyjnej, wypełnionej gazem identycznym, jak znajdujący się w aparaturze średniego lub wysokiego napięcia.

komora referencyjna detekcja sf6

Każda szczelna komora referencyjna wykonana jest z wytrzymałej stali nierdzewnej i przechodzi szczegółowe testy szczelności, przy zastosowaniu gazu (helu). Testy przeprowadzane są wg określonej procedury i ich celem jest potwierdzenie całkowitej szczelności komory przed napełnieniem gazem.

Monitory gazu

Na podstawie tej technologii ceniona  szwajcarska firma Trafag AG zbudowała elektromechaniczne urządzenie serii 87X6 do monitoringu gęstości gazu.

pomiar sf6

Przyrząd ten może zawierać do czterech niezależnych, galwanicznie izolowanych wyjść stykowych oraz jest wyposażony w optyczny wskaźnik tendencji, który pozwala na szybką diagnozę. Dodatkowo ta technika pozwala na precyzyjne pomiary w całym zakresie temperaturowym sięgającym nawet do minus 60°C. Urządzenie to wyposażone jest w mikroprzełączniki wysokiej jakości.

Nie wymagają one dodatkowego zasilania oraz są odporne na drgania, występujące przy operacjach łączeniowych urządzeń SN i WN. Każdy z tych czujników wypełniany jest indywidualnie mieszaniną gazów dobraną do parametrów rozdzielnicy w której ma być zainstalowany. Ponadto możliwe jest dostosowanie zastosowanych przyłączy procesowych specyficznie do rodzaju aplikacji. Całość jest zupełnie bezobsługowa, a producent zaleca jedynie sprawdzenie punktu przełączania co  5 lat

Mimo tak dokładnego i pewnego rozwiązania firma Trafag AG nie poprzestała jedynie na czujnikach elektromechanicznych. Najnowsze rozwiązania serii 878X/879X po-siadają dwa systemy pomiarowe – pierwszy, który wykorzystuje komorę referencyjną, a drugi elektroniczny, opierający się na dwóch precyzyjnych oscylatorach kwarcowych. Jeden z kryształków kwarcu ma bezpośredni kontakt z gazem, który jest umieszczony w komorze rozdzielnicy, drugi zaś umieszczony jest w komorze próżni, znajdującej się w przyłączu procesowym czujnika.

hybrydowy czujnik SF6

Dzięki temu możliwy jest ciągły pomiar gęstości gazu z dwóch niezależnych od siebie źródeł. Obie metody są odporne na za-kłócenia i możliwe do stosowania w bardzo szerokim zakresie temperatur. Aparaty te posiadają interfejs komunikacji RS-485 lub sygnał prądowy 6,5…20 mA niezależnie od styków bezpotencjałowych, blokujących możliwość operacji łączeniowych w rozdziel-nicy. Pozwala to na zdalny pomiar gęstości sześciofluorku  siarki oraz na analizę trendów.

Monitory hybrydowe

Kontynuując swoje prace rozwojowe wprowadzono do produkcji czujnik hybrydowy posiadający trzy kontakty oraz wyjście analogowe 6,5…20 mA lub interfejs RS 485. Hybrydowy czujnik gęstości gazu łączy zalety mechanicznego pomiaru gęstości gazu, jak i elektronicznego czujnika gęstości zamkniętego w kompaktowym urządzeniu wielofunkcyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na istotność monitorowania gęstości SF6 urządzenia musi charakteryzować wysoka jakość i niezawodność, wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia oraz wstrząsy mechaniczne, które występują podczas funkcjonalnego przełączania urządzeń.

W celu zapewnienia możliwie wysokiej odporności, Trafag proponuje opcjonalne akcesoria takie jak dodatkowe obudowy z tworzywa oraz specjalne kołnierze ocieplające, dzięki czemu urządzenia mogą pracować w niskich temperaturach, nawet do -60°C.

trafag sf6 obudowa termiczna czujnika

Sensory do pomiaru gęstości SF6

Firma Trafag ma również w ofercie elektroniczne sensory gazu. Urządzenia Trafaga do SF6 działają w oparciu o opracowaną i opatentowaną przez tą firmę technologii kwarcowej.

sensor trafag sf6

Dzięki dostarczaniu ciągłych sygnałów wyjściowych (analogowych lub cyfrowych) z tego elektronicznie działającego czujnika, Trafag AG otwiera nowe drogi dla branży dystrybucji energii.

Wykorzystując analogowy lub cyfrowy sygnał, kompleksowe monitorowanie gazów SF6 lub analiza trendu gazowego SF6 komponentów rozdzielnicy jest niezwykle łatwe.

Ręczne detektory wycieku SF6

Innym cenionym producentem różnego rodzaju detektorów, w tym także do SF6 jest angielska firma ION Science.

Firma powstała w 1989 roku i od początku swej działalności priorytetem jest zadowolenie klienta, któremu ION Since oferuje produkty o jakości niejednokrotnie przewyższającej oczekiwania. Firma posiada certyfikat ISO9001: 2008. Aktywnie wdraża i ciągle udoskonala procesy, aby zapewnić klientom możliwie jak najlepsze produkty i usługi.

Jednym z wielu urządzeń oferowanych przez ION Science jest lokalizator wycieku SF6 GasCheck 6000.

Ręczny Detektor Wycieku SF6

Jest doskonałym urządzeniem do prze-nośnego wykrywania wycieków SF6. Ma próg detekcji 1 x 10-6 mbar l/s, co sprawia, że doskonale nadaje się do prostych zastosowań detekcji wycieków SF6. Ten łatwy w obsłudze sterowany procesorem detektor posiada zarówno alarm dźwiękowy, jak i LEDowy bargraf, pozwalający sprawdzić, czy wykryto mały, średni lub duży wyciek. Inteligentna kontrola ustawia instrument odpowiednio do otoczenia.

Czujnik wycieku gazu SF6 GasCheck 6000 automatycznie kompensuje wszystkie wpływy otoczenia, takie jak zmiany temperatury lub przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Przepływ powietrza w pomieszczeniu może powodować „zepchnięcie” gazu do niższych części budynku to jest tras kablowych lub bezpośrednio na niższe kondygnacje, gdzie gaz ten może stanowić zagrożenie dla obsługi, stąd niezwykle ważne jest wykrywanie nawet minimalnych wycieków.

Funkcja „Auto-Shift”

Kompensuje stężenie SF6, które może być obecne w miejscu pomiaru, np. spowodowane wcześniejszym wyciekiem. GasCheck 6000 automatycznie wykrywa najwyższe stężenie gazu i dobiera odpowiedni zakres pomiarowy. Następnie wykorzystuje aktualne stężenie gazu jako linię zerową i zaczyna poszukiwać jeszcze większych stężeń SF6, które występują w przypadku wycieku. Wykrycie przez urządzenie wyższego stężenia będzie sygnalizowane dźwiękowo i wizualnie prowadząc do miejsca wycieku.

 

Oferta ION Science i Trafag dostępna w firmie Poltraf Sp. z o.o.

Aparatura Do Pomiarów Temperatury cz.2

Czujniki temperatury dla HVAC.

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu opisującego tym razem urządzenia do pomiarów temperatury stosowane w HVAC, ogrzewaniu i wentylacji.

Dużą grupą urządzeń i czujników jest aparatura przeznaczona do systemów klimatyzacji i wentylacji firmy AB REGIN, szwedzkiego producenta, którego urządzenia stosowane są na całym świecie. Energooszczędny i prawidłowo funkcjonujący system, wymaga między innymi ciągłego kontrolowania zmian temperatury zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Będąc świadomym tego faktu, firma Regin, przygotowała szeroką gamę czujników i przetworników temperatury dedykowanych do systemów HVAC. Posiada w ofercie przetworniki i czujniki typu NTC, PT100 i PT1000. Znane są one ze swojej wysokiej dokładności i stabilności, łatwości montażu oraz bardzo dobrych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przetworniki temperatury

czujniki przetworniki klimatyzacja

Przetworniki temperatury dzięki różnym wykonaniom, mogą być montowane w pomieszczeniu, w kanale wentylacyjnym lub jako czujnik zanurzeniowy. Na ich wyjściu możliwy jest sygnał 0…10 V DC, 4…20 mA. Przetworniki temperatury mogą być także wyposażone w dodatkowy pomiar wilgotności oraz stężenia dwutlenku węgla, a w wykonaniu pomieszczeniowym, opcjonalnie dodatkowo z wyświetlaczem i komunikacją za pomocą protokołu Modbus. Każdy przetwornik temperatury oprócz temperaturowego sygnału analogowego posiada wyjście pasywne PT1000. Zasilanie przetworników odbywa się za pomocą napięcia 24 V AC/DC.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury są osobną grupą urządzeń przeznaczonych do pomiaru temperatury.

przetwornik temperatury hvac

Główną różnicą w stosunku do przetworników jest to iż są one urządzeniami pasywnymi, czyli takimi, które nie potrzebują do działania zewnętrznego zasilania. Sygnałem pomiarowym jest rezystancja czujnika, która rośnie lub maleje w zależności od wykorzystanej technologii. Podstawowymi modelami w ofercie są czujniki NTC Regin. Ich działanie opiera się na pomiarze rezystancji ceramicznego elementu (NTC). Jego rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Dla maksymalnej temperatury z danego zakresu, rezystancja wynosi 10000, a dla minimalnej 15000 ohmów. Dodatkowo w ofercie znajdują się czujniki temperatury PT100/PT1000. Opierają się one na platynowych elementach o standaryzowanej rezystancji wynoszącej odpowiednio 100 i 1000 ohmów przy temperaturze 0°C. Obie grupy czujników temperatury (NTC oraz PT100/PT1000) dostępne są w różnego typu wykonaniach, przystosowanych do montażu w różnych miejscach.

czujniki temperatury

Jednym z czujników jest czujnik przylgowy. Służy on do pomiaru temperatury powierzchni, do której zostanie zamocowany. Przykładem może być pomiar temperatury miedzianej rurki, w której płynie czynnik chłodzący lub grzejący do klimakonwektora.

 

Kolejnym czujnikiem jest czujnik uniwersalny. Mierzy on temperaturę w dowolnym miejscu, a przy wykorzystaniu dodatkowo specjalnej pasty termoprzewodzącej zwiększa się ilość możliwych zastosowań. Czujnik temperatury podłogowej znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie stosowane jest ogrzewanie podłogowe. Obudowa jest wykonana z wytrzymałej gumy, co zwiększa jego wytrzymałość, a stopień ochrony IP68 uodparnia go na wszelkiego rodzaju zalania.

Czujniki zanurzeniowe

zanurzeniowe czujniki HVAC

Do dokonywania pomiarów temperatury płynów wykorzystywana jest kolejna grupa czujników zanurzeniowych. Posiadają one gwint, który umożliwia ich wkręcenie na przykład w rurę lub zbiornik z dowolną głębokością. Możliwy jest montaż dodatkowej pochewki, w celu uniknięcia wycieku. W dokładnej regulacji temperatury w kanałach wentylacyjnych wykorzystuje się pomiar za pomocą odpowiednio wykonanych czujników. Posiadają one regulację głębokości, by można było je zamocować w dowolnej szerokości kanale.

Czujniki pomieszczeniowe i zewnętrzne

Odrębną grupą czujników są czujniki pomieszczeniowe. Posiadają one estetyczną obudowę pozwalającą na montaż nawet w widocznym, nie osłoniętym miejscu. Czujniki pomieszczeniowe mogą być wyposażone w pokrętło nastawy wykorzystywane do regulacji temperatury.

czujnik zewnętrzny temperatury

 

Na zewnątrz budynków oraz w miejscach gdzie potrzeba czujnika pomieszczeniowego o wyższej klasie ochrony, można zastosować czujnik temperatury zewnętrznej o klasie odporności IP65.

 

 

Wszystkie czujniki NTC firmy AB Regin, poza grupą pomieszczeniowych, wykonane są bez dodatkowej obudowy i dostarczane są z kablem o długości 1,5 m. W przypadku czujników PT100/PT1000 istnieją zarówno wersje bez obudowy, tak jak NTC, ale również w wykonaniu z obudową, gdzie znajdują się przyłącza kablowe. Opisywane czujniki i urządzenia to tylko zarys tego co znajduje się w ofercie każdego z opisanych producentów. Oczywiście istnieje o wiele więcej wersji i modyfikacji potrzebnych do tego aby pomiar temperatury odbywał się bez przeszkód w prawie każdych warunkach . Zapraszamy do zapoznania się z opisanymi urządzaniami na www.czujnikisterownik.pl w dziale temperatura.

 

 

Opracowanie zbiorowe: Adrian Jackiewicz, Adrian Szpakowski.

ATM.mini – Miniaturowy Przetwornik Ciśnienia

Przetwornik Ciśnienia ATM.mini firmy STS

Niezawodność, zwarta, modułowa konstrukcja to tylko niektóre cechy wyróżniające przetworniki ATM.

przetworniki sts

STS opracowuje, produkuje i dostarcza rozwiązania do pomiaru ciśnienia dla niestandardowych aplikacji i systemów. Poprzez bliskie partnerstwo z klientami i dostawcami, STS jest w stanie wdrożyć w krótkim czasie wymagania Klienta i stworzyć wysokiej jakości produkty. Od 1987 roku STS utrzymuje najwyższe standardy jakości produkcji i rozwoju. Dokładność, niezawodność i trwałość są integralną częścią wszystkich komponentów i czujników. Wraz z swoimi oddziałami w Niemczech, Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii, a także z przedstawicielami handlowymi firmy, STS gwarantuje właściwe wsparcie techniczne, sprzedaż i serwis wszystkich produktów STS na całym świecie.

przetwornik mini atm

Nowy miniaturowy przetwornik

Istniejąca od kilkudziesięciu lat szwajcarska firma STS, w której programie produkcyjnym znajduje się kilkanaście różnych wersji przetworników przeznaczonych do zastosowań w układach automatyki, pomiarów i monitoringu wprowadziła na rynek innowacyjny przetwornik ciśnienia ATM.mini do wymagających zadań w aplikacjach testowych i pomiarowych.

Ten nowy precyzyjny przetwornik ciśnienia wykonywany jest zgodnie z filozofią firmy, która zakłada produkcję urządzeń wysokiej jakości i niezawodności, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych i własnych rozwiązań konstrukcyjnych, a także z wykorzystaniem, najnowocześniejszych technologii produkcyjnych i zamknięty w miniaturowej obudowie o wysokiej wytrzymałości.

Nie tylko jego wymiary są przekonujące. Dane techniczne spełniają najwyższe wymogi. ATM.mini niezawodnie mierzy zakresy ciśnienia od 0…1 bar do 0…100 bar, z dokładnością pomiaru wynoszącą ±0,1% całego zakresu, a temperatury w jakich przetworniki ATM.mini mogą działać bezproblemowo mieszczą się w zakresie od -40°C do +125°C.

Dzięki tak dużej precyzji i niezawodności, użytkownicy mogą w pełni polegać nawet na długookresowych pomiarach.

Kolejną zaletą, o której trzeba wspomnieć to wyeliminowanie wrażliwości na różne rodzaje mediów. Obudowa ATM.mini, podobnie jak inne przetworniki ciśnienia rodziny ATM, jest w całości spawana. Dzięki temu, przetworniki nie posiadają żadnych dodatkowych uszczelnień, co w efekcie daje dużą swobodę w rozmieszczaniu ich w agresywnych mediach, takich jak olej napędowy lub benzyna, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Konstrukcja modułowa

modułowa konstrukcja przetworników ciśnienia

Podobnie jak inne produkty STS, ATM.mini rozwijano również na zasadzie modułowości. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy mają zapewnioną maksymalną elastyczność w konfigurowaniu przetworników do swoich potrzeb. Klienci mogą dowolnie wybierać spośród czterech różnych przyłączy procesowych oraz czterech różnych połączeń elektrycznych. Możliwy jest również wybór sygnału wyjściowego pomiędzy sygnałem prądowym (4…20mA), a sygnałem napięciowym (0.5…4.5 V DC). Użytkownicy otrzymują w ten sposób przetwornik ciśnienia, który będzie w pełni zgodny z ich wymaganiami. Możliwe są również (na życzenie) w pełni zindywidualizowane, niestandardowe rozwiązania umożliwiające dopasowanie przetworników do niemalże każdej aplikacji.

 

Poltraf Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor firmy STS na Polskę

Regulatory RCF Dla Biur i Hoteli

Biura i Hotele – Regulatory RCF

Systemy REGIN to idealne rozwiązania dla hoteli oraz biur, czyli miejsc gdzie szczególnie zwracana uwaga na optymalne zużycie energii. Aby to osiągnąć należy w odpowiedni sposób zintegrować systemy oświetleniowe, grzewcze, chłodnicze oraz klimatyzacyjne w budynku. Między innymi dlatego REGIN stworzył serię autonomicznych urządzeń, regulatory i termostaty RCF przeznaczonych głównie do indywidualnego i strefowego, energooszczędnego sterowania grzaniem i chłodzeniem. Ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, w których nikt nie przebywa lub jest otwarte okno, generuje olbrzymie straty energii. Odnosi się to głównie do dużych budynków takich jak hotele czy biurowce z wieloma pomieszczeniami dlatego ważną kwestią jest efektywne zarządzanie energią.

Przykładowe realizacje z zastosowaniem systemów Regin na całym świecie

 

Zarządzanie zużyciem energii

Bardzo efektywną energetycznie regulację temperatury można osiągnąć poprzez podłączenie do wejść regulatora RCF czujnika obecności, kontaktu okiennego lub czytnika kart dostępu. Tym sposobem temperatura i przepływ powietrza w miejscu gdzie zastosowano takie rozwiązania, są regulowane w pełni automatycznie, zależnie od obecności w pomieszczeniu, zapewniając jednocześnie oszczędne zużycie energii oraz wysoki poziom komfortu.

czujnik ruchu czujka

 

 

Specjalnie zaprojektowane do systemów HVAC detektory obecności IR24-P i IR24-PC z bezpotencjałowym stykiem przełączającym.

 

 

Funkcje regulatora RCF

regulatory dla hoteli

Główne możliwości regulatora RCF to sterowanie grzaniem / chłodzeniem lub też ogrzewaniem elektrycznym zarówno w systemach 2 jak i 4-rurowych.

W przypadku systemów 2-rurowych jeden obwód używany jest do grzania lub chłodzenia. W pełni automatyczna funkcja przełączania trybu pomiędzy grzaniem, a chłodzeniem realizowana jest poprzez zastosowanie czujnika temperatury (TGA1/ PT100) na zasilaniu. Dostępne są również modele z funkcją ręcznego przełączania pomiędzy grzaniem a chłodzeniem.

 

Systemy 4-rurowe to równoległe sterowanie grzaniem i chłodzeniem poprzez oddzielne wyjścia regulatora. Regulatory dają możliwość sterowania siłownikami termicznymi, 3-stanowymi, ON/OFF oraz siłownikami analogowymi 0…10 V DC.Do najważniejszych funkcji, wyróżniających ten regulator należą: sterowanie 3-biegami wentylatorów, automatyczna lub ręczna funkcja dająca możliwość przełączania pomiędzy grzaniem a chłodzeniem oraz automatyczne sprawdzanie zaworów.

Tryby pracy:

  • komfort (pomieszczenie jest użytkowane i stosowane są „komfortowe” nastawy temperatury)
  • ekonomiczny (pomieszczenie nie jest w użytku i stosowane są ekonomiczne nastawy temperatury)
  • okno (regulator jest wyłączony)
  • wyłączony (widoczny jest jedynie napis OFF, utrzymywana jest nastawa temperatury przeciw zamrożeniowej)

Regulator RCF pozwala na ręczne lub automatyczne sterowanie prędkościami pracy wentylatora: ręczne sterowanie poprzez przycisk, prędkość niska, średnia, wysoka lub automatyczne, czyli kontrolowanie prędkości poprzez zapotrzebowanie na grzanie lub chłodzenie.

regulatory do wentylatora

Modele z komunikacją

Dzięki zastosowaniu modeli z portem komunikacyjnym, RCF może w łatwy sposób zostać zaimplementowany w system SCADA, dzięki temu możliwe będzie zdalne sterowanie oraz podgląd pracy regulatora. Jednostki te dostarczane są wstępnie skonfigurowane, ale mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika poprzez przyciski na regulatorze jak i również poprzez specjalistyczne oprogramowanie konfiguracyjne REGIO TOOL.

regulatory regin dla hoteli

 

 

Tomasz Janicki – specjalista ds automatyki budynkowej, HVAC. Wieloletni pracownik firmy Poltraf Sp. z o.o. .