ATM.ECO – Przetwornik Ciśnienia do Betonu

Przetwornik Ciśnienia ATM.ECO firmy STS

Niezawodność, zwarta, modułowa konstrukcja to tylko niektóre cechy wyróżniające przetworniki ATM.ECO

sts logoSTS opracowuje, produkuje i dostarcza rozwiązania do pomiaru ciśnienia dla niestandardowych aplikacji i systemów. Poprzez bliskie partnerstwo z klientami i dostawcami, STS jest w stanie wdrożyć w krótkim czasie wymagania Klienta i stworzyć wysokiej jakości produkty. Od 1987 roku STS utrzymuje najwyższe standardy jakości produkcji i rozwoju. Dokładność, niezawodność i trwałość są integralną częścią wszystkich komponentów i czujników. Wraz z swoimi oddziałami w Niemczech, Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii, a także z przedstawicielami handlowymi firmy, STS gwarantuje właściwe wsparcie techniczne, sprzedaż i serwis wszystkich produktów STS na całym świecie.

przetwornik ciśnienia do betonu

Przetwornik do pomp betonu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma STS (Szwajcaria) opracowała i wykonała wytrzymały przetwornik ciśnienia ATM 117144.

W odpowiedzi na problemy związane z pomiarem ciśnienia w instalacjach przesyłających beton w maszynach typu palownice i wiertnice, grupa inżynierów firmy STS zaproponowała przetwornik ATM 117144 w wersji ze specjalnym przyłączem. Konstrukcja przyłącza oparta o długoletnie doświadczenie firmy w produkcji urządzeń pomiarowych według wymagań klientów z uwzględnieniem szczególnie trudnych warunków eksploatacji. Ciśnienie panujące w instalacji to 2-3 bar jednak jak pokazały testy może być ono dużo większe przy starcie pomp podających czynnik – beton – oraz gdy dojdzie do zatoru w instalacji nawet do 60-80BAR. Zatem dwa problemy z którymi musieli zmierzyć się inżynierowie to czynnik który ścierał urządzenia pomiarowe oraz ciśnienie przy starcie pomp oraz nie rzadko występujące zatory w instalacji.

Zaproponowano wzmocniony przetwornik o zakresie pracy 0 – 10 bar który charakteryzuje się ponad przeciętną aż 12 krotną wytrzymałością przeciążeniową do 120bar. Rozwiązało to problemy ze skokiem ciśnienia wywołanym np. zatorem. Opracowane przyłącze wraz ze specjalna powłoką o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie pozwoliło zwiększyć czas pracy przetwornika nawet 2 krotnie w szczególnych przypadkach. Typowe zwiększenie liczby roboczogodzin jest w granicach od 30 do 50 %.

Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z uznaniem klientów i jest stosowane w urządzeniach wielu producentów, oraz użytkowników wiertnic i palownic. Kolejny raz inżynierowie z firmy STS sprostali wymaganiom stawianym przez rynek i klienta. Z pewnością nie małą rolę odegrało doświadczenie zdobyte przy nietypowych projektach.

W niedalekiej przyszłości zaprezentujemy przetworniki które kończą właśnie certyfikację i będą stosowane w modernizacji silników samolotów – to kolejny ciekawy projekt firmy STS i Poltraf Sp. z o.o.

Dzięki tak dużej precyzji i niezawodności, użytkownicy mogą w pełni polegać nawet na długookresowych pomiarach.

Kolejną zaletą, o której trzeba wspomnieć to wyeliminowanie wrażliwości na różne rodzaje mediów. Obudowa ATM.ECO, podobnie jak inne przetworniki ciśnienia rodziny ATM, jest w całości spawana. Dzięki temu, przetworniki nie posiadają żadnych dodatkowych uszczelnień, co w efekcie daje dużą swobodę w rozmieszczaniu ich w agresywnych mediach, takich jak olej napędowy lub benzyna, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Konstrukcja modułowa

modułowa konstrukcja przetworników ciśnienia

Podobnie jak inne produkty STS, ATM.mini rozwijano również na zasadzie modułowości. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy mają zapewnioną maksymalną elastyczność w konfigurowaniu przetworników do swoich potrzeb. Klienci mogą dowolnie wybierać spośród czterech różnych przyłączy procesowych oraz czterech różnych połączeń elektrycznych. Możliwy jest również wybór sygnału wyjściowego pomiędzy sygnałem prądowym (4…20mA), a sygnałem napięciowym (0.5…4.5 V DC). Użytkownicy otrzymują w ten sposób przetwornik ciśnienia, który będzie w pełni zgodny z ich wymaganiami. Możliwe są również (na życzenie) w pełni zindywidualizowane, niestandardowe rozwiązania umożliwiające dopasowanie przetworników do niemalże każdej aplikacji.

 

Poltraf Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor firmy STS na Polskę

Pomiary Gęstości Gazu SF6

Pomiary Gęstości i Detekcja Gazu SF6

SF6 – heksafluorek siarki (fluorek siarki(VI)) nieorganiczny związek chemiczny o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych.  Jest bezbarwny, bez smaku i zapachu, ok. 5 razy cięższy niż powietrze.

Jego własności izolacyjne są około 3 razy lepsze niż powietrza, dobrze gasi  łuk elektryczny, dobrze przewodzi ciepło (około trzykrotnie lepiej niż powietrze), jest niepalny, mało aktywny chemicznie oraz w warunkach normalnych jest nietoksyczny (porównywalny z gazami szlachetnymi, jak np. argon lub hel). Jedynie w podwyższonych temperaturach (powyżej +200°C np. w temperaturze łuku elektrycznego) i przy obecności wilgoci lub tlenu mogą powstawać niewielkie ilości toksycznych substancji, głównie SF4 i SOF2.

Wdychanie heksafluorku siarki  może powodować obrzęk płuc – ponieważ jest on gazem cięższym od powietrza, może zalegać w układzie oddechowym. heksafluorek siarki można „nalać” do naczynia jak wodę i położyć na nim łódeczkę z papieru lub folii aluminiowej. Jest to bardzo widowiskowe, a zarazem bezpieczne doświadczenie, stąd też często prezentowane na różnego rodzaju pokazach chemicznych.

Gaz SF6 do izolacji w wysokich napięciach

Mając na uwadze wyżej wymienione własności, sześciofluorek siarki jest coraz częściej stosowany w hermetycznie zabudowanych rozdzielniach i wyłącznikach średniego i wysokiego napięcia jako gaz izolacyjny. Ponieważ charakteryzuje się on bardzo dużym napięciem przebicia oraz właściwościami gaszącymi łuk elektryczny jest to gaz, który najlepiej spełnia rolę izolatora.

Parametry izolacyjne zależą w głównej mierze od gęstości tego gazu w urządzeniach. Dlatego też każda rozdzielnica zawierająca ten gaz, powinna być wyposażona w czujnik pomiaru gęstości SF6. Innym rozwiązaniem może być ciągły monitoring gęstości tego gazu, dzięki czemu można przewidzieć kiedy jego gęstość spadnie poniżej granicznej wartości.

zależność gęstości od temperatury

 

 

Dużym utrudnieniem w pomiarze gęstości tego gazu jest jedna z jego cech, nieliniowa charakterystyka temperaturowa.

W temperaturze poniżej -40°C sześciofluorek siarki wykrapla się, wówczas stosowana jest mieszanina z dodatkiem azotu N2 lub tetrafluorometanu CF4.  To znaczy, że przy dużych zmianach temperatury otoczenia, objętość gazu zmienia się w sposób, który  uniemożliwia kompensację temperaturową korzystając z tradycyjnych metod.

 

 

Sposoby pomiarów

Jednym z najdokładniejszych sposobów pomiaru gęstości gazu heksafluorku siarki jest wykorzystanie idealnie szczelnej komory referencyjnej, wypełnionej gazem identycznym, jak znajdujący się w aparaturze średniego lub wysokiego napięcia.

komora referencyjna detekcja sf6

Każda szczelna komora referencyjna wykonana jest z wytrzymałej stali nierdzewnej i przechodzi szczegółowe testy szczelności, przy zastosowaniu gazu (helu). Testy przeprowadzane są wg określonej procedury i ich celem jest potwierdzenie całkowitej szczelności komory przed napełnieniem gazem.

Monitory gazu

Na podstawie tej technologii ceniona  szwajcarska firma Trafag AG zbudowała elektromechaniczne urządzenie serii 87X6 do monitoringu gęstości gazu.

pomiar sf6

Przyrząd ten może zawierać do czterech niezależnych, galwanicznie izolowanych wyjść stykowych oraz jest wyposażony w optyczny wskaźnik tendencji, który pozwala na szybką diagnozę. Dodatkowo ta technika pozwala na precyzyjne pomiary w całym zakresie temperaturowym sięgającym nawet do minus 60°C. Urządzenie to wyposażone jest w mikroprzełączniki wysokiej jakości.

Nie wymagają one dodatkowego zasilania oraz są odporne na drgania, występujące przy operacjach łączeniowych urządzeń SN i WN. Każdy z tych czujników wypełniany jest indywidualnie mieszaniną gazów dobraną do parametrów rozdzielnicy w której ma być zainstalowany. Ponadto możliwe jest dostosowanie zastosowanych przyłączy procesowych specyficznie do rodzaju aplikacji. Całość jest zupełnie bezobsługowa, a producent zaleca jedynie sprawdzenie punktu przełączania co  5 lat

Mimo tak dokładnego i pewnego rozwiązania firma Trafag AG nie poprzestała jedynie na czujnikach elektromechanicznych. Najnowsze rozwiązania serii 878X/879X po-siadają dwa systemy pomiarowe – pierwszy, który wykorzystuje komorę referencyjną, a drugi elektroniczny, opierający się na dwóch precyzyjnych oscylatorach kwarcowych. Jeden z kryształków kwarcu ma bezpośredni kontakt z gazem, który jest umieszczony w komorze rozdzielnicy, drugi zaś umieszczony jest w komorze próżni, znajdującej się w przyłączu procesowym czujnika.

hybrydowy czujnik SF6

Dzięki temu możliwy jest ciągły pomiar gęstości gazu z dwóch niezależnych od siebie źródeł. Obie metody są odporne na za-kłócenia i możliwe do stosowania w bardzo szerokim zakresie temperatur. Aparaty te posiadają interfejs komunikacji RS-485 lub sygnał prądowy 6,5…20 mA niezależnie od styków bezpotencjałowych, blokujących możliwość operacji łączeniowych w rozdziel-nicy. Pozwala to na zdalny pomiar gęstości sześciofluorku  siarki oraz na analizę trendów.

Monitory hybrydowe

Kontynuując swoje prace rozwojowe wprowadzono do produkcji czujnik hybrydowy posiadający trzy kontakty oraz wyjście analogowe 6,5…20 mA lub interfejs RS 485. Hybrydowy czujnik gęstości gazu łączy zalety mechanicznego pomiaru gęstości gazu, jak i elektronicznego czujnika gęstości zamkniętego w kompaktowym urządzeniu wielofunkcyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na istotność monitorowania gęstości SF6 urządzenia musi charakteryzować wysoka jakość i niezawodność, wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia oraz wstrząsy mechaniczne, które występują podczas funkcjonalnego przełączania urządzeń.

W celu zapewnienia możliwie wysokiej odporności, Trafag proponuje opcjonalne akcesoria takie jak dodatkowe obudowy z tworzywa oraz specjalne kołnierze ocieplające, dzięki czemu urządzenia mogą pracować w niskich temperaturach, nawet do -60°C.

trafag sf6 obudowa termiczna czujnika

Sensory do pomiaru gęstości SF6

Firma Trafag ma również w ofercie elektroniczne sensory gazu. Urządzenia Trafaga do SF6 działają w oparciu o opracowaną i opatentowaną przez tą firmę technologii kwarcowej.

sensor trafag sf6

Dzięki dostarczaniu ciągłych sygnałów wyjściowych (analogowych lub cyfrowych) z tego elektronicznie działającego czujnika, Trafag AG otwiera nowe drogi dla branży dystrybucji energii.

Wykorzystując analogowy lub cyfrowy sygnał, kompleksowe monitorowanie gazów SF6 lub analiza trendu gazowego SF6 komponentów rozdzielnicy jest niezwykle łatwe.

Ręczne detektory wycieku SF6

Innym cenionym producentem różnego rodzaju detektorów, w tym także do SF6 jest angielska firma ION Science.

Firma powstała w 1989 roku i od początku swej działalności priorytetem jest zadowolenie klienta, któremu ION Since oferuje produkty o jakości niejednokrotnie przewyższającej oczekiwania. Firma posiada certyfikat ISO9001: 2008. Aktywnie wdraża i ciągle udoskonala procesy, aby zapewnić klientom możliwie jak najlepsze produkty i usługi.

Jednym z wielu urządzeń oferowanych przez ION Science jest lokalizator wycieku SF6 GasCheck 6000.

Ręczny Detektor Wycieku SF6

Jest doskonałym urządzeniem do prze-nośnego wykrywania wycieków SF6. Ma próg detekcji 1 x 10-6 mbar l/s, co sprawia, że doskonale nadaje się do prostych zastosowań detekcji wycieków SF6. Ten łatwy w obsłudze sterowany procesorem detektor posiada zarówno alarm dźwiękowy, jak i LEDowy bargraf, pozwalający sprawdzić, czy wykryto mały, średni lub duży wyciek. Inteligentna kontrola ustawia instrument odpowiednio do otoczenia.

Czujnik wycieku gazu SF6 GasCheck 6000 automatycznie kompensuje wszystkie wpływy otoczenia, takie jak zmiany temperatury lub przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Przepływ powietrza w pomieszczeniu może powodować „zepchnięcie” gazu do niższych części budynku to jest tras kablowych lub bezpośrednio na niższe kondygnacje, gdzie gaz ten może stanowić zagrożenie dla obsługi, stąd niezwykle ważne jest wykrywanie nawet minimalnych wycieków.

Funkcja „Auto-Shift”

Kompensuje stężenie SF6, które może być obecne w miejscu pomiaru, np. spowodowane wcześniejszym wyciekiem. GasCheck 6000 automatycznie wykrywa najwyższe stężenie gazu i dobiera odpowiedni zakres pomiarowy. Następnie wykorzystuje aktualne stężenie gazu jako linię zerową i zaczyna poszukiwać jeszcze większych stężeń SF6, które występują w przypadku wycieku. Wykrycie przez urządzenie wyższego stężenia będzie sygnalizowane dźwiękowo i wizualnie prowadząc do miejsca wycieku.

 

Oferta ION Science i Trafag dostępna w firmie Poltraf Sp. z o.o.

Aparatura Do Pomiarów Temperatury cz.2

Czujniki temperatury dla HVAC.

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu opisującego tym razem urządzenia do pomiarów temperatury stosowane w HVAC, ogrzewaniu i wentylacji.

Dużą grupą urządzeń i czujników jest aparatura przeznaczona do systemów klimatyzacji i wentylacji firmy AB REGIN, szwedzkiego producenta, którego urządzenia stosowane są na całym świecie. Energooszczędny i prawidłowo funkcjonujący system, wymaga między innymi ciągłego kontrolowania zmian temperatury zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Będąc świadomym tego faktu, firma Regin, przygotowała szeroką gamę czujników i przetworników temperatury dedykowanych do systemów HVAC. Posiada w ofercie przetworniki i czujniki typu NTC, PT100 i PT1000. Znane są one ze swojej wysokiej dokładności i stabilności, łatwości montażu oraz bardzo dobrych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przetworniki temperatury

czujniki przetworniki klimatyzacja

Przetworniki temperatury dzięki różnym wykonaniom, mogą być montowane w pomieszczeniu, w kanale wentylacyjnym lub jako czujnik zanurzeniowy. Na ich wyjściu możliwy jest sygnał 0…10 V DC, 4…20 mA. Przetworniki temperatury mogą być także wyposażone w dodatkowy pomiar wilgotności oraz stężenia dwutlenku węgla, a w wykonaniu pomieszczeniowym, opcjonalnie dodatkowo z wyświetlaczem i komunikacją za pomocą protokołu Modbus. Każdy przetwornik temperatury oprócz temperaturowego sygnału analogowego posiada wyjście pasywne PT1000. Zasilanie przetworników odbywa się za pomocą napięcia 24 V AC/DC.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury są osobną grupą urządzeń przeznaczonych do pomiaru temperatury.

przetwornik temperatury hvac

Główną różnicą w stosunku do przetworników jest to iż są one urządzeniami pasywnymi, czyli takimi, które nie potrzebują do działania zewnętrznego zasilania. Sygnałem pomiarowym jest rezystancja czujnika, która rośnie lub maleje w zależności od wykorzystanej technologii. Podstawowymi modelami w ofercie są czujniki NTC Regin. Ich działanie opiera się na pomiarze rezystancji ceramicznego elementu (NTC). Jego rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Dla maksymalnej temperatury z danego zakresu, rezystancja wynosi 10000, a dla minimalnej 15000 ohmów. Dodatkowo w ofercie znajdują się czujniki temperatury PT100/PT1000. Opierają się one na platynowych elementach o standaryzowanej rezystancji wynoszącej odpowiednio 100 i 1000 ohmów przy temperaturze 0°C. Obie grupy czujników temperatury (NTC oraz PT100/PT1000) dostępne są w różnego typu wykonaniach, przystosowanych do montażu w różnych miejscach.

czujniki temperatury

Jednym z czujników jest czujnik przylgowy. Służy on do pomiaru temperatury powierzchni, do której zostanie zamocowany. Przykładem może być pomiar temperatury miedzianej rurki, w której płynie czynnik chłodzący lub grzejący do klimakonwektora.

 

Kolejnym czujnikiem jest czujnik uniwersalny. Mierzy on temperaturę w dowolnym miejscu, a przy wykorzystaniu dodatkowo specjalnej pasty termoprzewodzącej zwiększa się ilość możliwych zastosowań. Czujnik temperatury podłogowej znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie stosowane jest ogrzewanie podłogowe. Obudowa jest wykonana z wytrzymałej gumy, co zwiększa jego wytrzymałość, a stopień ochrony IP68 uodparnia go na wszelkiego rodzaju zalania.

Czujniki zanurzeniowe

zanurzeniowe czujniki HVAC

Do dokonywania pomiarów temperatury płynów wykorzystywana jest kolejna grupa czujników zanurzeniowych. Posiadają one gwint, który umożliwia ich wkręcenie na przykład w rurę lub zbiornik z dowolną głębokością. Możliwy jest montaż dodatkowej pochewki, w celu uniknięcia wycieku. W dokładnej regulacji temperatury w kanałach wentylacyjnych wykorzystuje się pomiar za pomocą odpowiednio wykonanych czujników. Posiadają one regulację głębokości, by można było je zamocować w dowolnej szerokości kanale.

Czujniki pomieszczeniowe i zewnętrzne

Odrębną grupą czujników są czujniki pomieszczeniowe. Posiadają one estetyczną obudowę pozwalającą na montaż nawet w widocznym, nie osłoniętym miejscu. Czujniki pomieszczeniowe mogą być wyposażone w pokrętło nastawy wykorzystywane do regulacji temperatury.

czujnik zewnętrzny temperatury

 

Na zewnątrz budynków oraz w miejscach gdzie potrzeba czujnika pomieszczeniowego o wyższej klasie ochrony, można zastosować czujnik temperatury zewnętrznej o klasie odporności IP65.

 

 

Wszystkie czujniki NTC firmy AB Regin, poza grupą pomieszczeniowych, wykonane są bez dodatkowej obudowy i dostarczane są z kablem o długości 1,5 m. W przypadku czujników PT100/PT1000 istnieją zarówno wersje bez obudowy, tak jak NTC, ale również w wykonaniu z obudową, gdzie znajdują się przyłącza kablowe. Opisywane czujniki i urządzenia to tylko zarys tego co znajduje się w ofercie każdego z opisanych producentów. Oczywiście istnieje o wiele więcej wersji i modyfikacji potrzebnych do tego aby pomiar temperatury odbywał się bez przeszkód w prawie każdych warunkach . Zapraszamy do zapoznania się z opisanymi urządzaniami na www.czujnikisterownik.pl w dziale temperatura.

 

 

Opracowanie zbiorowe: Adrian Jackiewicz, Adrian Szpakowski.

ATM.mini – Miniaturowy Przetwornik Ciśnienia

Przetwornik Ciśnienia ATM.mini firmy STS

Niezawodność, zwarta, modułowa konstrukcja to tylko niektóre cechy wyróżniające przetworniki ATM.

przetworniki sts

STS opracowuje, produkuje i dostarcza rozwiązania do pomiaru ciśnienia dla niestandardowych aplikacji i systemów. Poprzez bliskie partnerstwo z klientami i dostawcami, STS jest w stanie wdrożyć w krótkim czasie wymagania Klienta i stworzyć wysokiej jakości produkty. Od 1987 roku STS utrzymuje najwyższe standardy jakości produkcji i rozwoju. Dokładność, niezawodność i trwałość są integralną częścią wszystkich komponentów i czujników. Wraz z swoimi oddziałami w Niemczech, Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii, a także z przedstawicielami handlowymi firmy, STS gwarantuje właściwe wsparcie techniczne, sprzedaż i serwis wszystkich produktów STS na całym świecie.

przetwornik mini atm

Nowy miniaturowy przetwornik

Istniejąca od kilkudziesięciu lat szwajcarska firma STS, w której programie produkcyjnym znajduje się kilkanaście różnych wersji przetworników przeznaczonych do zastosowań w układach automatyki, pomiarów i monitoringu wprowadziła na rynek innowacyjny przetwornik ciśnienia ATM.mini do wymagających zadań w aplikacjach testowych i pomiarowych.

Ten nowy precyzyjny przetwornik ciśnienia wykonywany jest zgodnie z filozofią firmy, która zakłada produkcję urządzeń wysokiej jakości i niezawodności, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych i własnych rozwiązań konstrukcyjnych, a także z wykorzystaniem, najnowocześniejszych technologii produkcyjnych i zamknięty w miniaturowej obudowie o wysokiej wytrzymałości.

Nie tylko jego wymiary są przekonujące. Dane techniczne spełniają najwyższe wymogi. ATM.mini niezawodnie mierzy zakresy ciśnienia od 0…1 bar do 0…100 bar, z dokładnością pomiaru wynoszącą ±0,1% całego zakresu, a temperatury w jakich przetworniki ATM.mini mogą działać bezproblemowo mieszczą się w zakresie od -40°C do +125°C.

Dzięki tak dużej precyzji i niezawodności, użytkownicy mogą w pełni polegać nawet na długookresowych pomiarach.

Kolejną zaletą, o której trzeba wspomnieć to wyeliminowanie wrażliwości na różne rodzaje mediów. Obudowa ATM.mini, podobnie jak inne przetworniki ciśnienia rodziny ATM, jest w całości spawana. Dzięki temu, przetworniki nie posiadają żadnych dodatkowych uszczelnień, co w efekcie daje dużą swobodę w rozmieszczaniu ich w agresywnych mediach, takich jak olej napędowy lub benzyna, bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Konstrukcja modułowa

modułowa konstrukcja przetworników ciśnienia

Podobnie jak inne produkty STS, ATM.mini rozwijano również na zasadzie modułowości. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy mają zapewnioną maksymalną elastyczność w konfigurowaniu przetworników do swoich potrzeb. Klienci mogą dowolnie wybierać spośród czterech różnych przyłączy procesowych oraz czterech różnych połączeń elektrycznych. Możliwy jest również wybór sygnału wyjściowego pomiędzy sygnałem prądowym (4…20mA), a sygnałem napięciowym (0.5…4.5 V DC). Użytkownicy otrzymują w ten sposób przetwornik ciśnienia, który będzie w pełni zgodny z ich wymaganiami. Możliwe są również (na życzenie) w pełni zindywidualizowane, niestandardowe rozwiązania umożliwiające dopasowanie przetworników do niemalże każdej aplikacji.

 

Poltraf Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor firmy STS na Polskę

Regulatory RCF Dla Biur i Hoteli

Biura i Hotele – Regulatory RCF

Systemy REGIN to idealne rozwiązania dla hoteli oraz biur, czyli miejsc gdzie szczególnie zwracana uwaga na optymalne zużycie energii. Aby to osiągnąć należy w odpowiedni sposób zintegrować systemy oświetleniowe, grzewcze, chłodnicze oraz klimatyzacyjne w budynku. Między innymi dlatego REGIN stworzył serię autonomicznych urządzeń, regulatory i termostaty RCF przeznaczonych głównie do indywidualnego i strefowego, energooszczędnego sterowania grzaniem i chłodzeniem. Ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, w których nikt nie przebywa lub jest otwarte okno, generuje olbrzymie straty energii. Odnosi się to głównie do dużych budynków takich jak hotele czy biurowce z wieloma pomieszczeniami dlatego ważną kwestią jest efektywne zarządzanie energią.

Przykładowe realizacje z zastosowaniem systemów Regin na całym świecie

 

Zarządzanie zużyciem energii

Bardzo efektywną energetycznie regulację temperatury można osiągnąć poprzez podłączenie do wejść regulatora RCF czujnika obecności, kontaktu okiennego lub czytnika kart dostępu. Tym sposobem temperatura i przepływ powietrza w miejscu gdzie zastosowano takie rozwiązania, są regulowane w pełni automatycznie, zależnie od obecności w pomieszczeniu, zapewniając jednocześnie oszczędne zużycie energii oraz wysoki poziom komfortu.

czujnik ruchu czujka

 

 

Specjalnie zaprojektowane do systemów HVAC detektory obecności IR24-P i IR24-PC z bezpotencjałowym stykiem przełączającym.

 

 

Funkcje regulatora RCF

regulatory dla hoteli

Główne możliwości regulatora RCF to sterowanie grzaniem / chłodzeniem lub też ogrzewaniem elektrycznym zarówno w systemach 2 jak i 4-rurowych.

W przypadku systemów 2-rurowych jeden obwód używany jest do grzania lub chłodzenia. W pełni automatyczna funkcja przełączania trybu pomiędzy grzaniem, a chłodzeniem realizowana jest poprzez zastosowanie czujnika temperatury (TGA1/ PT100) na zasilaniu. Dostępne są również modele z funkcją ręcznego przełączania pomiędzy grzaniem a chłodzeniem.

 

Systemy 4-rurowe to równoległe sterowanie grzaniem i chłodzeniem poprzez oddzielne wyjścia regulatora. Regulatory dają możliwość sterowania siłownikami termicznymi, 3-stanowymi, ON/OFF oraz siłownikami analogowymi 0…10 V DC.Do najważniejszych funkcji, wyróżniających ten regulator należą: sterowanie 3-biegami wentylatorów, automatyczna lub ręczna funkcja dająca możliwość przełączania pomiędzy grzaniem a chłodzeniem oraz automatyczne sprawdzanie zaworów.

Tryby pracy:

 • komfort (pomieszczenie jest użytkowane i stosowane są „komfortowe” nastawy temperatury)
 • ekonomiczny (pomieszczenie nie jest w użytku i stosowane są ekonomiczne nastawy temperatury)
 • okno (regulator jest wyłączony)
 • wyłączony (widoczny jest jedynie napis OFF, utrzymywana jest nastawa temperatury przeciw zamrożeniowej)

Regulator RCF pozwala na ręczne lub automatyczne sterowanie prędkościami pracy wentylatora: ręczne sterowanie poprzez przycisk, prędkość niska, średnia, wysoka lub automatyczne, czyli kontrolowanie prędkości poprzez zapotrzebowanie na grzanie lub chłodzenie.

regulatory do wentylatora

Modele z komunikacją

Dzięki zastosowaniu modeli z portem komunikacyjnym, RCF może w łatwy sposób zostać zaimplementowany w system SCADA, dzięki temu możliwe będzie zdalne sterowanie oraz podgląd pracy regulatora. Jednostki te dostarczane są wstępnie skonfigurowane, ale mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika poprzez przyciski na regulatorze jak i również poprzez specjalistyczne oprogramowanie konfiguracyjne REGIO TOOL.

regulatory regin dla hoteli

 

 

Tomasz Janicki – specjalista ds automatyki budynkowej, HVAC. Wieloletni pracownik firmy Poltraf Sp. z o.o. .

Aparatura Do Pomiarów Temperatury cz.1

Czujniki temperatury, termopary, termometry i termostaty.

W poniższym artykule chcielibyśmy zaprezentować różnego rodzaju czujniki temperatury czyli ogólnie ujmując urządzenia do pomiaru temperatury.

W pierwszej części zaprezentujemy szeroką gamę termostatów szwajcarskiej firmy z wieloletnią tradycją, TRAFAG AG. Technologia i doświadczenie zdobyte przez firmę, która od 75 lat produkuje urządzenia, zaowocowały dopracowaną i niezawodna konstrukcją, systemem pomiarowym oraz co najważniejsze stabilnością długookresową i powtarzalnością.

Właśnie stabilność długookresowa, powtarzalność i niezawodność stały się kluczem do sukcesu nie tylko w produkcji termostatów ale również pozostałych urządzeń tego uznanego producenta aparatury kontrolno-pomiarowej.

Termostaty

Termostaty to urządzenia mechaniczne pozwalające utrzymywać zadana temperaturę. Poniższy schemat pokazuje poszczególne elementy urządzenia.

termostat mechaniczny

Z pozoru błahym elementem jest sprężyna (zaznaczona na czerwono). Jednak gdy przyjrzymy się bliżej temu elementowi termostatu, okaże się, że niezawodność tego elementu jest równie ważna jak niezawodność mikrołącznika, mieszka oraz czujnika wraz z kapilarą.

Właściwa sprężyna oraz pozostałe elementy które w długim okresie czasu nie zmienią swojej charakterystyki pomimo znaczącej ilości cykli pracy oraz dźwignia przełączająca wykonana z materiału bimetalicznego stanowią kluczowe elementy niezawodności termostatów, które nie wymagają korekt nastaw.

 

Wszystkie termostaty posiadają ten sam niezawodny mechanizm (fotografia poniżej).

szkieletowy z kapilarą

Przeznaczeniem termostatów

Różnice w wykonaniu poszczególnych wersji spowodowane są przeznaczeniem termostatów. Niezależnie od tego czy termostat ma nastawę zewnętrzną (umożliwia zmianę nastawy bez konieczności demontażu obudowy) czy wewnętrzną jesteśmy w stanie określić kilka rodzajów m.in.:

 • Termostaty pomieszczeniowe
 • Termostaty kanałowe
 • Termostaty z kapilarą
 • Termostaty przylgowe do montażu na rurociągu
 • Termostaty z pochewką ochronną
 • Termostaty przeciwzamrożenieowe
 • Termostaty w wykonaniach specjalnych np. wykonanie morskie, do stref Ex itp.

Umowny podział termostatów przedstawiony wcześniej jest niezależny od tego czy mieszek, kapilara oraz sensor wykonany jest z miedzi (Cu) czy ze stali nierdzewnej (316l), oraz niezależnie od tego jakim czynnikiem są wypełnione te elementy. Różne rodzaje wypełnienia stosowane są w zależności od przeznaczenia urządzania np. termostaty przeciwzamrożeniowe – Frostaty, wypełnione są Coolanol SO-59 który jest idealny do niskich temperatur. Jest to jeden z trzech czynników który jest stosowany przez firmę Trafag. Czynniki te różnią się charakterystyką rozszerzalności termicznej i stosowane są do różnych zakresów temperaturowych.

Termostaty pomieszczeniowe

To urządzenia, które mają zintegrowany z obudową czujnik i kapilarę. Stosuje się je wszędzie tam gdzie interesuje nas pomiar otaczającego nas środowiska zatem mogą to być np.: chłodnie, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, kurniki itp.

pomieszczeniowy

Wszędzie tam gdzie jest mało miejsca lub w miejscu pomiaru nie może znajdować się całe urządzenie stosujemy termostaty kanałowe. W miejsce pomiaru wprowadzony jest sensor w specjalnej osłonie – osłona ta stanowi ochronę mechaniczną przed uszkodzeniami jednak nie jest to pochewka (rysunek poniżej).

czujnik w osłonie

Termostaty z rurką kapilarną umożliwiają oddalenie sensora od 3 do 5 metrów od obudowy jest to przydatne wszędzie tam gdzie jest trudny dostęp do miejsca pomiaru. Szczególnym rodzajem termostatu z kapilara jest Frostat – termostat przeciwzamrożeniowy gdzie długość kapilary może dochodzić do 6 metrów i jednocześnie jest ona sensorem. Zastosowanie frostatów to przede wszystkim branża HVAC i chłodnictwo.

Wspomniana wcześniej długość kapilary pozwala na swobodne zamontowanie wewnątrz centrali wentylacyjnej na wymienniku ciepła chroniąc go przed wychłodzeniem i awarią.

schemat mocowania kapilary HVAC

Specjalnie do tej aplikacji dostępne są elementy umożliwiające montaż bez uszkodzenia sensora/kapilary.

 

 

Tak samo jak w przypadku każdej kapilary musi być zachowany odpowiedni promień gięcia aby nie zamknąć przepływu czynnika roboczego. Termostaty z pochewką ochronną przeznaczone są do pomiaru temperatury w tych miejscach gdzie nie wskazany jest bezpośredni kontakt sensora z medium. Pochewka umożliwia zdjęcie termostatu bez konieczności przerywania procesu w którym mierzy temperaturę.

Ciekawą wersją termostatu jest Navistat.

termostat z certyfikatem morskim

Posiada on wzmocnioną obudowę, pochewkę oraz specjalną osłona rurki kapilarnej, co czyni go idealnym do pracy bezpośrednio na okrętowych silnikach napędu głównego i automatyce okrętowej.

Termostaty z certyfikatem ATEX

termopara pt1000

 

Urządzenia w wersjach Ex, do stref zagrożonych wybuchem (z certyfikatem ATEX) posiadają również tą samą obudowę co wspomniany wcześniej Navistat. Trafag posiada w swojej ofercie również szeroki zakres termopar oraz przemysłowych czujników PT100 i PT1000.

 

 

 

 

 

 

 

Termometry bimetaliczne

Opisując czujniki temperatury nie można pominąć powszechnie znanych nawet w zastosowaniach domowych, termometrach.

termometr bimetaliczny

Przedstawiony obok termometr szwajcarskiej firmy Rueger jest termometrem bimetalicznym gdzie wykorzystane są dwa trwale połączone na całej długości styku elementy o dwóch różnych właściwościach fizykochemicznych.

Ponad 75 letnie doświadczenie w produkcji elementów bimetalicznych pozwala firmie Rueger produkować wysokiej klasy termometry w bardzo wielu wersjach przeznaczonych do zastosowań w niemal każdej gałęzi przemysłu.

Produkcja elementu bimetalicznego, jego profilowanie i testowanie jest skomplikowanym procesem ze względu na konieczność zapewnienia klasy dokładności +/- 1% odczytu oraz wieloletniej stabilności długookresowej.

Firma Rueger produkuje elementy bimetaliczne stosując technologię podwójnego zwijania, która zapewnia bardzo krótki czas odpowiedzi oraz minimalizuje długość elementu. Dla zapewnienia klasy dokładności element bimetaliczny podczas procedury sprawdzania jest przypisywany dla konkretnej wersji skali termometru.

Przykładem trudnej aplikacji są na pewno okrętowe silniki Diesla, aby sprostać wymaganiom jakie stawia nam ta aplikacja termometry muszą być wypełnione specjalnym olejem silikonowym który będzie niwelował drgania całego układu pomiarowego, a jednocześnie nie będzie wpływał na błąd pomiarowy.

Zapraszamy to lektury kolejnego postu opisującego aparaturę do pomiarów temperatury w systemach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawiamy tam dużą grupę przetworników temperatury oraz czujniki temperatury dla HVAC.

 

Urządzenia do pomiarów temperatury dostępne w ofercie firmy Poltraf Sp. z o.o. .