Deszczomierze

Jednymi z podstawowych urządzeń do pomiarów środowiskowych są deszczomierze. W związku ze zmianami klimatycznymi, jakie w ciągu ostatnich lat notujemy w Polsce oraz nowelizacją prawa wodnego, monitorowanie wielkości opadów atmosferycznych staje się koniecznością. Na rynku jest wiele dostępnych urządzeń pomiarowych, które różnią się technologią pomiaru, dokładnością, ale przede wszystkim ceną. Poniżej przedstawiamy kilka dostępnych urządzeń, które przybliżą tematykę pomiarów opadów atmosferycznych.

Deszczomierze korytkowe

Jednym z rodzajów deszczomierzy wykorzystywanych w automatycznych stacjach meteorologicznych są deszczomierze korytkowe. Deszczomierz składa się z dwóch symetrycznych pojemników (korytek) podpartych centralnie. Podczas opadu korytko zaczyna się napełniać i zmienia się jego ciężar. Po osiągnięciu odpowiedniego wypełnienia zostaje zachwiana równowaga i korytko przechyla się. W wyniku przechyłu zostaje wygenerowany impuls, który w zależności od deszczomierza odpowiada danej ilości opadu. Korytko opróżnia się, po czym zaczyna się napełniać drugi pojemnik. Urządzenie zlicza ilość przechyleń, a częstotliwość impulsów odpowiada intensywności opadów.

deszczomierze korytkowe

Zaletą deszczomierzy korytkowych jest niewątpliwie ich cena, która różni się w zależności od zastosowanych materiałów. Poza tym jest to prosty układ pomiarowy, który nie zawiera żadnej elektroniki.

Wadą deszczomierzy korytkowych jest ich dokładność przy wyjątkowo małych i intensywnych opadach. Przy małych opadach (szczególnie latem) mamy do czynienia ze zjawiskiem odparowywania opadu przed przechyleniem. Natomiast podczas intensywnych opadów wahadło korytkowe odchyla się bardzo często i rozchlapuje opad, który dociera do korytka z leja zbiorczego. Istotne znaczenie przy deszczomierzach korytkowych ma dokonywanie regularnych przeglądów, ze względu na kontaktron do zliczania impulsów, który jest elementem mechanicznym i podlega zużyciu.

Deszczomierz korytkowy DAVISdeszczomierze korytkowy

Urządzenie jest dedykowane użytkownikom, którzy poszukują ekonomicznego rozwiązania cechującego się rozsądną dokładnością pomiaru. Sensor jest produkowany przez amerykańską firmę Davis Instruments. Deszczomierz został zaprojektowany, aby spełniać wymogi Światowej Organizacji Meteorologicznej dotyczące dokładności pomiaru. Jego aerodynamiczny kształt zmniejsza zjawisko wydmuchiwania kropel deszczu z kolektora przy mocnych wiatrach. Daje rozsądną dokładność pomiaru. Nie ma możliwości wyposażenia w układ ogrzewania.

deszczomierze davis

Sensor opadów KALYX-RG

Sensor jest produkowany przez renomowaną firmę Environmental Measurements Ltd. z Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w produkcji sprzętu do pomiaru opadów atmosferycznych. Urządzenie posiada specjalny aerodynamiczny kształt, który sprawia, że wiatr nie ma wpływu na gromadzenie się opadu w otworze deszczomierza. Wiejący wiatr może zmniejszać ilość mierzonego opadu nawet o 20%. Specjalny kształt sensora redukuje ten efekt. Urządzenie jest wykonane z bardzo wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

deszczomierze wagowe

deszczomierze do opadów

Sensor opadów Lambrecht Standard

Wysokiej jakości sensor zaprojektowany z myślą o długim bezawaryjnym działaniu. Jego funkcjonalność, dokładność i jakość spełniają wymagania klasycznej meteorologii i hydrologii. Sensor posiada obudowę wykonana z anodowanego aluminium. Opcjonalny system ogrzewania sensora umożliwia prowadzenie pomiarów przez cały rok.

deszczomierze lambrecht

deszczomierze standardowe

Deszczomierze wagowe

Jeśli zależny nam na dokładniejszych pomiarach, powinniśmy wybrać deszczomierz wagowy. Uważane są one za najbardziej precyzyjne i wykorzystuje się je w instytucjach będących odpowiednikami polskiego IMGW na całym świecie.

Zasada działania

deszczomierze

Deszczomierz wagowy dokonuje pomiaru poprzez ciągłe ważenie naczynia zbiorczego. Zintegrowana elektronika wraz z oprogramowaniem przelicza przyrost wagi na intensywność opadu, oraz generuje wiele parametrów charakteryzujących opad, takich jak np. sumy dobowe, sumy godzinne, sumy minutowe, maksymalne intensywności z danego okresu, a nawet wielkość kropel. Oprogramowanie eliminuje z danych takie zjawiska jak wpadanie liści oraz owadów. Eliminowany jest też efekt spadku wagi zbiornika poprzez parowanie.

 

 

Wagowy sensor opadów Lambrecht rain[e]deszczomierze wGOWE

Wysokiej jakości deszczomierz dokonujący pomiaru metodą wagową. Bardzo czułe tensometry umożliwiają osiągnięcie rozdzielczości pomiaru na wyjątkowo wysokim poziomie 0,001mm! Dzięki temu sensor nie ominie nawet pojedynczej, najmniejszej kropli opadu. Takiej dokładności nie jest w stanie zapewnić żaden sensor wykorzystujący metodę pomiaru opartą na korytku przelewowym.

wagowe deszczomierze

Sensor opadów Lambrecht rain[e]H3

deszczomierze wagoweWysokiej jakości sensor zaprojektowany z myślą o prowadzeniu pomiarów w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Sensor jest wyposażony w 3 niezależne układu ogrzewania: wlotu opadów, zlewu oraz mechanizmu pomiarowego. Temperatura każdego z ogrzewanych elementów jest stale kontrolowana i utrzymywana na poziomie min. 2OC. Sensor jest dedykowany dla osób, które chcą posiadać bardzo dokładne pomiary w najtrudniejszych warunkach.

deszczomierzePluvio L 400

deszczomierze wagoweDeszczomierz dokonuje pomiarów metodą wagową. Posiada dwie bardzo istotnie cechy odróżniające go od deszczomierzy wagowych innych producentów. Pierwsza z nich to brak mechanizmów samoczynnego opróżniania się zebranego opadu. Pluvio L 400 posiada duży zbiornik, w którym kumuluje się opad z kilku miesięcy. Poziom opadu wyznaczany jest na podstawie ciągłego pomiaru wagi tego zbiornika.

Druga zaleta to brak leja zbiorczego – opad trafia bezpośrednio do zbiornika, gdzie jest od razu ważony. Nie występuje efekt osadzania się drobnego opadu na leju zbiorczym, co zwiększa jego dokładność. Dodatkowo deszczomierz ten może dokonywać precyzyjnego pomiaru przy opadach ekstremalnych nawet o intensywności 3,000 mm/h.

deszczomierze wagowe

Rafał Korzec – Poltraf Sp. z o.o.