Łopatkowy Miernik Przepływu FPW

Kompaktowe i proste urządzenie mechaniczne do cieczy nieprzewodzących

comac cal logoKorzenie firmy sięgają 1987 roku, kiedy powstała specjalna grupa w ramach spółdzielni mieszkaniowej zajmująca się rozwojem liczników ciepła dla budynków mieszkalnych. Z czasem grupa przekształciła się w samodzielną firmę. Od tego czasu opracowano i wyprodukowano szeroką gamę systemów pomiarowych i czujników, aby oferować rozwiązania oparte na sprawdzonych metodach pomiarów.

Wewnętrzne centrum rozwoju rozwiązuje najróżniejsze specyficzne problemy i pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających klientów. Dzięki utworzeniu autoryzowanego Centrum Metrologiczno-Kalibracyjnego ComacCal jest w stanie przeprowadzić bardzo szczegółowe testy czujników i mierników przed dostarczeniem ich do klientów z różnych branż. Do głównych odbiorców zaliczyć z pewności można  branże petrochemiczną, przetwórstwa spożywczego, gospodarki wodnej, energetyki, a także górnictwa.

FPW seria 05/10/20miernik łopatkowy FPW

Przepływomierz łopatkowy FPW z kołem łopatkowym opiera się na zasadzie pomiaru mechanicznego. Produkowany jest w trzech wersjach 05, 10, a także 20. Stanowi alternatywne rozwiązanie dla przemysłowych pomiarów cieczy nieprzewodzących elektrycznie, dla których nie można zastosować przepływomierzy indukcyjnych.

Z pewnością jest prostym i niedrogim rozwiązaniem z niewymagającą instalacją.

Czujnik przeznaczony jest do ciągłego pomiaru czystych cieczy bez ciał stałych o prędkościach przepływu 0,3 ÷ 6 m/s (idealnie 1,5 ÷ 3 m/s).

Sam pomiar jest realizowany przez obrót wirnika łopatkowego wyposażonego w igły ze stali nierdzewnej skanowane przez czujnik indukcyjny. Dzięki temu rozwiązaniu bez użycia igieł magnetycznych na kole łopatkowym nie osadzają się drobne cząstki żelaza. Przyczynia się to do długiej żywotności i stabilności parametrów metrologicznych. Prędkość ruchu obrotowego jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu mierzonego medium. Sonda pomiarowa jest umieszczana w orurowaniu na odpowiedniej głębokości i wyposażona w strzałkę wskazującą kierunek przepływu medium.

Wyjście przepływomierza można podłączyć do szerokiej gamy systemów sterowania lub do wyświetlacza.

przepływomierz łoptkowy FPWDostępne są różne łączniki rurowe. Przede wszystkim zaprojektowane tak, aby uprościć instalację bezpośrednio w rurociągu przy użyciu różnych metod połączenia (np. przy użyciu spawania, klejenia itp.). W ofercie znaleźć można złączki z różnych materiałów, takich jak polipropylen, PVC lub stal nierdzewna. Ponadto dostępna jest opaska zaciskowa, którą po wywierceniu otworu w rurociągu, zakłada się bezpośrednio na rurę bez konieczności jej rozcinania i spawania.

 

Różne wykonania:

  • 05 – sygnał impulsowy (bez stałej zmiennej)
  • 10 – impuls, regulowany styk normalnie otwarty
  • 20 – impuls, regulowany styk normalnie otwarty 4…20 mA

czujnik przepływu FPW

Przepływomierz łopatkowy FPW można połączyć z lokalnym wyświetlaczem CC100. Wyróżnia się prostą obsługą. Instalacji dokonuje się przez przykręcenie wyświetlacza do złącza M12x1 (4-pinowego) umieszczonego na jednostce pomiarowej FPW.

Wyświetlacz pokazuje wartość wskazywaną przez wyjście prądowe urządzenia pomiarowego, bezpośrednio w mA lub przez wartość przeliczoną na natężenie przepływu (m³/h) lub prędkość przepływu (m/s). Oprócz złącza wejściowego, jednostkę CC100 wyposażono również w przeznaczone do podłączenia zasilania przyłącze M12x1 (4-pin). Dzięki temu użytkownik ma możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu.

 

Wyłączny przedstawiciel firmy Comac Cal na Polskę – Poltraf Sp. z o.o.