regin scada

 

Szwedzka firma posiadająca ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie (rok założenia 1947) w produkcji urządzeń dla systemów nadzoru budynków BMS i HVAC.

Monitoring, a właściwiej będzie określić to jako system monitoringu i sterowania składa się z głównego serwera, na którym obsługiwana jest wizualizacja (EXOscada) oraz sieci sterowników, podzielonych na osobne stacje, podłączonych za pomocą różnych rodzajów komunikacji. Ilość stacji nie ma znaczenia – może być zarówno jedna, jak i zdecydowanie większa ilość. Każda ze stacji może spełniać odmienne zadanie i jest dostosowywana do potrzeb danego systemu. Przykładowy wygląd sieci pokazany jest na rysunku poniżej.

monitoring sieciPrzykładowo w stacji numer 1, sterowanie może być oparte o sterowniki EXOcompact C152DT-3. Układ ten może być odpowiedzialny za odczytywanie danych z przepompowni na przykład chwilowy przepływ wody, temperatura, poziom w zbiorniku. Możliwe jest także sterowanie odpowiednimi procesami jak na przykład działanie pomp i zaworów.

 

 

urządzenie monitoring poziomów

Monitoring – komunikacja

Sterowniki EXOcompact komunikują się z komputerem (serwerem EXOscady), dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów komunikacji. Możliwe jest podłączenie bezpośrednie sterownika do komputera lub do Internetu. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do sieci możliwe jest wykorzystanie modułu na kartę SIM z routerem, do którego będzie podłączony sterownik ze stałym adresem IP. Ilość sterowników w jednym projekcie ogranicza tylko ilość możliwych adresów PLA:ELA (1:1 – 254:254), które muszą być unikalne dla każdego sterownika.

 

 

monitoring wody

 

 

Tomasz Janicki – Poltraf Sp. z o.o.